Атайын репортаж: Ааламдашкан дүйнөдөгү Айтматовдун мурасы 25 Окт, 2018 1576