Манас Таануу / Аккула & Каныкей топтору / Баткен, Ысык-Көл облустары 12 Нояб, 2019 5923