Атайын репортаж: Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыты 13 Фев, 2020 1324