Үн. Үн толкундары тууралуу кызыктар "Билесиңби?" программасында / 2021 22 Нояб, 2021 2081