Апта аягында: Парламенттик демократия жана партиялык түзүлүш 25 Нояб, 2016 4404

Кыргызстандагы партиялардын өзгөчөлүгү жана көйгөйлөрү, алардын принциптеринин туруктуулугу, идеяларынын реалдуулугу жана программасынын конкреттүүлүгү партиялык системанын табиятына канчалык туура келет? Бир партиядан экинчисине көчө качып, бир идеяны экинчисине алмаштырып сатып кетүү фактылары эмнени түшүндүрөт?