Көк-Бөрү: "Толкун" - "Төш-Булак" 16 Март, 2018 2006