Көк бөрү / Ак - Суу - Тору - Айгыр 5 Май, 2019 2900