Футбол / ГОЛ КИРГИЗҮҮ КӨЙГӨЙ ЭМЕС 10 Июнь, 2019 1932