Көк бөрү: ат жалында ойногон жигиттер 4 Сент, 2019 1036