Өзөктүү маселе

Өзөктүү маселе: Аскерге чакыруу тартиби жана жыйынтыктары 10 Нояб, 2017 1719