Телеберүүлөр
7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Джон Стоктон

7:30

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:45

Фитнес

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Арена

9:00

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты

12:10

Эркин күрөш КР Чемпионаты

15:20

Биатлон Кубок мира-2019/2020

17:00

Спорт сереп Маалымат аналитикалык программасы

17:50

Биатлон Кубок мира-2019/2020

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:12

Спорт сереп Маалымат аналитикалык программасы

21:00

PRO Бокс

22:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Тайбэй-Иран

23:20

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Китай-Казахстан

0:45

Эркин күрөш КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:10

Анонс, ролик Кайл Снайдер

7:15

Спорт сыймыктары

7:30

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:45

Фитнес

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Арена

9:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Тайбэй-Иран

10:20

Смешанные единоборства ONE FC

16:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Китай-Казахстан

17:25

Биатлон Кубок мира-2019/2020

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена (Live)

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Атайын чыгарылыш

20:30

Тайм-аут

20:45

Специальный выпуск

21:00

1+1

21:45

Спорт сыймыктары Марк Коулман

22:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Австралия-Катар

23:45

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Корея-Индия

1:20

Биатлон Кубок мира-2019/2020

2:55

Эркин күрөш КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Джованни Траппатони

7:30

Специальный выпуск

7:45

Фитнес

8:00

Тайм-аут

8:15

Арена

9:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Австралия-Катар

10:45

Смешанные единоборства ONE FC

15:50

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Корея-Индия

17:25

Биатлон Кубок мира-2019/2020

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Спорт сыймыктары Алексей Немов

20:30

Футболго баяндама Серия А

20:50

Аргымак

21:15

Футбольные обзоры АПЛ

21:35

Специальный выпуск

21:50

Спорт сыймыктары Сатымкул Жуманазаров

22:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Казахстан-Иран

23:35

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Китай-Тайбэй

2:01

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Цуеси Косака

7:30

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:45

Фитнес

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Арена

9:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Казахстан-Иран

10:35

Смешанные единоборства ONE FC

14:15

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Китай-Тайбэй

16:40

Аргымак

17:05

Биатлон Кубок мира-2019/2020

18:40

Стимул Стамбул Жаныбек уулу

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Спорт сыймыктары Кати Вильхельм

20:30

Футболго баяндама АПЛ

20:50

Бийиктик Акжол Сулайманбек уулу

21:25

Футбольные обзоры Лалига

21:45

Специальный выпуск

22:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Индия-Австралия

0:05

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Катар-Корея

2:45

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Хайле Гебреселассие

7:30

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:45

Фитнес

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Арена

9:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Индия-австралия

11:05

Смешанные единоборства ONE FC

14:10

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Катар-Корея

16:50

Спорт сыймыктары Раатбек Санатбаев

17:00

Биатлон Кубок мира-2019/2020

18:45

Атайын чыгарылыш

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Тайм-аут

20:30

Футболго баяндама Лалига

20:50

Специальный выпуск

21:05

Футбольные обзоры Серия А

21:25

Мотивация

22:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Тайбэй-Казахстан

0:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Иран-Китай

1:35

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Мария Мутола

7:30

Тайм-аут

8:00

Специальный выпуск

8:15

Арена

9:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Тайбэй-Казахстан

11:00

Смешанные единоборства ONE FC

15:25

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Иран-Китай

17:00

Биатлон Кубок мира-2019/2020

19:00

Специальный выпуск

19:15

Арена

20:00

Атайын чыгарылыш

20:15

1+1

21:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Полуфинал Иран-Корея

23:40

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Полуфинал Катар-Китай

1:45 азыр эфирде

Аргымак

2:10

PRO Бокс

3:10

Стимул

3:45

Бокс КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Фитнес

7:15

Спорт сыймыктары Дэвид Рудиша

7:30

Тайм-аут

7:45

Специальный выпуск

8:00

Фитнес

8:15

Арена

9:00

Стимул Бекжан Нурбек уулу

9:30

Спортивная мозаика

10:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Полуфинал Иран-Корея

12:40

Смешанные единоборства ONE FC

16:55

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Полуфинал Катар-Китай

19:00

Специальный выпуск

19:15

Арена

20:00

Атайын чыгарылыш

20:15

Футбольные обзоры Серия А

20:35

Аргымак

21:00

Волейбол Волейбол на летних Олимпийских играх 2020 (квалификация, мужчины) Финал Китай-Иран

22:25

Биатлон Кубок мира-2019/2020

0:25

Бокс КР Чемпионаты

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни