Тарыхты тактайлы: "Кыргыз жеринен калмактарды сүрүп чыккан элдик баатыр Эр Садыр" 28 Июнь, 2019 1770

Кылымдап кыргыз жерине ээлип кылып келишкен калмактарды сүрүп чыгарган элдик баатырлардын бири Эр Садыр баяны тарых барактарында кандайча баяндалат. Ал тууралуу белгилүү тарых изилдөөчүлөрдүн пикири жана кызыктуу фактылар