КЕТТИК/ ЖАҢЫ ДОЛБООР/ Көпчүлүккө белгисиз Көк-Мойнок көлү/ 2019 6 Сент, 2019 900

Кыргызстандын кызыктуу жерлерин кыдырып көрсөткөн «Кеттик» долбоорунун биринчи чыгарылышында. Альпинизм, эстрим, активдүү эс алуу, музыка, экологиялык көйгөйлөр жана башка жаратылышка байланыштуу маанилүү маалыматтардын баары ушул жаны долбоордо камтылат. Анда, кеттик.