"Агро Чарба"/ Роза гүлүн өстүрүүнүн жана туура кам көрүүнүн сырлары 1 Нояб, 2019 749

Гүлдөрдүн ханышасы болгон роза гүлүн өстүрүүнүн жана туура кам көрүүнүн сырлары "Агро Чарба" долбоорунда