Атайын репортаж: санариптештирүүнүн жышааны менен 20 Нояб, 2019 550

Талас облусу өнүгүү жолуна түштү