Кыргыз таануу: Кыргыз жылкысы 9 Июнь, 2016 4108

Саяпкерлик өнөр жана кыргыз жылкысы тууралуу чыгарылыш.