Кыргыз таануу: Кыргыз жылкысы 9 Июнь, 2016 4579

Саяпкерлик өнөр жана кыргыз жылкысы тууралуу чыгарылыш.