Кылым күүлөрү: "Көйрөң күү" Айдаралы Байшүкүров 27 Июнь, 2016 7794

Комузчулар эргип черткен, угуучулар муюп уккан комузчу Айдаралы Байшүкүровдун элге кеңири тараган күүлөрүнүн бири "Көйрөң күүсү".