Замана: зым менен иштөө чеберчилиги 1 Фев, 2017 2090

Замана студиясынын коногу дизайнер Залкар Аскарлиев зымдан жасалган кооз жасалгалар жөнүндө.