Замана: "Манас" изилдөө коомунун төрөгасы Ысабек Бейшенбек уулу 1 Фев, 2017 2972

"Манас" изилдөө коомунун төрөгасы, СУАР адабий көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин жетекчиси, кытайлык кыргыз Ысабек Бейшенбек уулу,  "Манас"  эпосу кытай тилине которулуп, 15 томдугу жарык көргөндүгү тууралу айтып берди.