Улутман: "Кыргыз жергесиндеги жер-суу аттарынын чечмелениши". 2-бөлүк 18 Дек, 2015 3782

Кыргызстандагы жер-суу аталыштарынын чечмелениши