Көрсөтүүлөр программасы КТРК

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Беннинин тилеги". Мультфильм

10:12

"Ради любви я всё смогу". Сериал. 51-я серия

11:00

Новости

11:14

"Роза прощальных ветров". Художественный фильм

12:41

"Бассейин". Мультфильм (на англ. языке)

13:00

Күндарек

13:15

"Непобедимый Мэнни Паньяо". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Принцесса-невеста". Художественный фильм (на англ. языке)

17:00

Күндарек

17:21

"Висспер. Маленькая мышиная загадка". Мультфильм

17:28

"Өмүр сызыгы". Дирижер Бакыт Тилегенов

18:16

"Чиркин өмүр". Сериал. 17-серия

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:35

"Доор инсаны: Алымбек датка"

20:05

"Кара сөздун дулдулу". Сагындык Өмурбаев

20:25

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:35

"Улуу мурас"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"С меня хватит". Художественный фильм

0:00

Аба ырайы

0:02

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Шалтак Скукки". Мультфильм

10:12

"Ради любви я всё смогу". Сериал. 52-я серия

11:00

Новости

11:15

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

11:46

"Скорость: Автобус 657". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Скорость: Автобус 657" (продолжение)

13:33

"Мечты из пластилина". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Великая стена". Художественный фильм

17:00

Күндарек

17:20

"Висспер. Медлительный лемур". Мультфильм

17:27

"Жамин Акималиев. Жерге арналган өмүр" ("Кыргызфильм")

18:17

"Чиркин өмүр". Сериал. 18-серия

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:35

"Кылым күүлөрү"

19:45

"Ой ордо"

20:25

"Кыргызстан - страна туризма"

20:35

"Телекүзөт"

20:45

"Учурдун талабы жөнүндө"

21:00 азыр эфирде

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:35

Атайын репортаж

21:45

"Жан дүйнө жаңырыгы". Кыска метраждуу көркөм фильм

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Берега любви". Художественный фильм

23:41

Аба ырайы

23:43

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Висспер. Колыбельная для медвежонка". Мультфильм

10:07

"Ради любви я всё смогу". Сериал. 53-я серия

11:00

Новости

11:15

"Голубая планета. Побережье". Документальный фильм

12:04

"Богатырша". Мультфильм

13:00

Күндарек

13:15

"Богатырша" (продолжение)

13:36

"День независимости. Возрождение". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"День независимости. Возрождение" (продолжение)

15:56

"София прекрасная - София ужасная". Мультфильм

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:19

"Мост". Короткометражный художественный фильм ("Кыргызтелефильм")

17:33

Арноо концерти

18:16

"Чиркин өмүр". Сериал. 19-серия

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:35

"Кыргызстан - страна туризма"

19:40

"Эл эмгектен эскерсин". Арстанбек Дүйшеев

20:25

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:35

"Сүлүктү" ("Кыргызтелефильм")

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Трибуна КТРК"

22:15

"Метаморфоза". Художественный фильм (реж. Г. Базаров, "Кыргызтелефильм")

23:10

"Эр таймаш". ONE FC

0:10

Аба ырайы

0:12

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7.00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Ким тарапта болсом?". Мультфильм

10:12

"Ради любви я всё смогу". Сериал. 54-я серия

11:00

Новости

11:15

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

11:46

"Штурм белого дома". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Штурм белого дома" (продолжение)

14:11

"Дикая Австралазия". Документальный фильм

15:00

Новости

15:20

"Последний охотник на ведьм". Художественный фильм

17:00

Күндарек

17:20

“Жыргал LIFE”

17:40

"Белка и Стрелка: Послание потомкам", "Белка и Стрелка: Поход". Мультфильмы

17:54

"Ашыке" ("Кыргызфильм")

18:19

"Чиркин өмүр". Сериал. 20-серия

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:35

"Ой ордо"

20:20

"Телекүзөт"

20:30

"Я инвестирую в Кыргызстан"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:35

"Мосты дружбы"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:15

"Ищите профессора". Художественный фильм

23:43

Аба ырайы

23:45

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Саламат болгула!". Мультфильм

10:12

"Ради любви я всё смогу". Сериал. 55-я серия

11:00

Новости

11:15

"Дивергент: За стеной". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:14

"Дивергент: За стеной" (продожение)

13:30

"Престиж". Художественный фильм

15:00

Новости

15:19

"Престиж" (продолжение)

15:54

"Соттук угуулар". Укуктук программа

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:20

"Висспер. Лошадиная сила". Мультфильм

17:27

"Керээз". Кыска метраждуу көркөм фильм ("Кыргызфильм")

17:50

"Манас таануу"

18:30

"Любимый город"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:35

"Линия жизни". Народный артист КР Мээр Ахунбаев

20:15

"Соттук угуулар". Укуктук программа

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:35

Специальный репортаж

21:45

"Финсабат"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Трибуна КТРК"

22:15

Жаны фильмдин бет ачары. "Эр Жанек" ("Кыргызтелефильм")

22:35

"Ак терек - Көк терек". Музыкалык-шоу программасы

23:35

Аба ырайы

23:37

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:30

"Планеты. Гиганты". Документальный фильм

8:19

"Колыбельная в стране лягушек". Мультфильм (на англ. языке)

8:31

Фильм для детей. "Байкальские каникулы"

9:00

Новости

9:05

"Байкальские каникулы" (продолжение)

10:00

Күндарек

10:05

"В поисках Дори". Мультфильм

11:40

"100 дорог"

12:00

Новости

12:15

"Ак терек - Көк терек". Музыкалык-шоу программасы

13:15

"Наваждение". Художественный фильм

14:00

Күндарек

14:15

"Наваждение" (продолжение)

15:10

"Порочная мечта". Документальный фильм

15:31

"Тели и Толи". Художественный фильм

16:00

Новости

16:15

"Тели и Толи" (продолжение)

17:00

Күндарек

17:15

"Зарыл ишиң болбосо, Зардалыда эмне бар". Даректүү фильм

17:31

Арноо концерти

18:27

"Онлайн жылдызы". Айбек Бакытбеков

18:50

"Бүтпөгөн күрөш баяны". Качкынбай Артыкбаев

19:30

"EngliShow". Англис тилин үйрөнүү

20:25

"Кыргыз Өкмөтүндө"

20:40

Атайын репортаж

21:00

Итоги недели

21:55

"Эл эмне дейт?". Развлекательное скетч-шоу

22:25

"КТРК кербени"

22:55

"Бир мешок акча". Көркөм фильм

0:24

Аба ырайы

0:26

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:30

"Прекрасная Италия: Кампания". Документальный фильм

7:56

"Белка и Стрелка: Радиоволны", "Белка и Стрелка: Тимуровцы" Мультфильмы

8:08

Фильм для детей. "Зачарованная"

9:00

Новости

9:05

"Зачарованная" (продолжение)

10:00

Күндарек

10:05

"Билерик". Мультфильм

10:10

"Глобус"

10:30

"Манас таануу"

11:05

"Күн балдары"

11:30

"Акыл ордо"

12:15

"Любимый город"

12:40

“Жыргал LIFE”

13:00

Новости

13:15

"100 дорог"

13:37

"КТРК кербени"

14:07

"Доктор Айболот". Көркөм фильм

15:30

"Өмүр". Дамира Ниязбекованын чыгармачылык кечеси

17:00

Күндарек

17:15

"Кадыржан" ("Кыргызфильм")

17:33

Арноо концерти

18:24

"Онлайн жылдызы". Ильяз Андаш

18:37

Концерт джазовой музыки. Keiko Borjeson (Япония)

19:10

"Кыргыз жолу: Нарктуу коом". 2-көрсөтүү

19:45

"Бактылуу айым"

20:30

"Жарайт-сити-3". Развлекательное скетч-шоу

21:00

Жумакайрык

21:55

"Гордость и предубеждение". Художественный фильм

0:00

Аба ырайы

0:02

Кыргыз Республикасынын Гимни