Көрсөтүүлөр программасы КТРК

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10 азыр эфирде

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Висспер: Пингвин-подружка". Мультфильм

10:07

"Серебряный бор". Сериал. 18-я серия

11:00

Новости

11:15

"Тор: Рагнарёг". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Тор: Рагнарёг" (продолжение)

13:35

"Шершни из ада. Пробуждение". Документальный фильм

14:25

"Давайте познакомимся". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Давайте познакомимся" (продолжение)

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:20

"Кичинекей чоң деңиз". Мультфильм

17:27

"Мелодия". Документальный фильм

17:38

"Ак куулар конгон айдың көл". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Демократия сабактары"

20:15

"Трибуна КТРК"

20:25

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Семейный бюджет"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 5-бөлүм

22:52

"Стратегия-2040"

23:12

"Комментарии…" с Жамбы Жусубалиевой

23:42

Аба ырайы

23:44

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Белка и Стрелка: Антивирус". Мультфильм

10:06

"Серебряный бор". Сериал. 19-я серия

11:00

Новости

11:15

"Ата конуш". Сериал. 5-бөлүм

12:01

"Семейный бюджет"

12:11

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

12:41

"Живые драконы. Господствующие рептилии". Документальный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Живые драконы. Господствующие рептилии" (продолжение)

13:45

"Момпосуй". Мультфильм

13:51

"Любовь в розыске". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Любовь в розыске" (продолжение)

16:00

"Маданият майданы"

17:00

Күндарек

17:20

"Белка и Стрелка: Блины". Мультфильм

17:25

"Из". Даректүү фильм

17:57

"Бирге окуйбуз"

18:35

"Ырдагым келет, ырдагым". 2-сезон

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ой ордо"

20:30

"Телекүзөт"

20:45

"Учурдун талабы жөнүндө"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Президенттин багыты"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 6-бөлүм

22:52

Футбол. Англия Премьер Лигасы. 28-тур

0:47

Аба ырайы

0:49

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

“ЗАМАНА”

9:00

Күндарек

9:10

“ЗАМАНА”

10:00

"Белка и Стрелка: Большие гонки". Мультфильм

10:06

"Серебряный бор". Сериал. 20-я серия

11:00

Новости

11:15

"Ата конуш". Сериал. 6-бөлүм

12:01

"Ночной Эрмитаж". Документальный фильм

12:11

"Ырдагым келет, ырдагым". 2-сезон

12:31

"Цвет спелой вишни". Художественный фильм . 1-2 серии

13:00

Күндарек

13:15

"Цвет спелой вишни" (продолжение)

15:00

Новости

15:20

"Цвет спелой вишни" (продолжение)

16:09

"Всё о Рози: Хвостик и его лодка". Мультфильм

16:20

"Актуальный разговор"

17:00

Күндарек

17:20

"Бибинин эс алуу күндөрү", "Биби жана атасы". Мультфильмдер

17:33

"Көк жал". Көркөм фильм

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Улутман"

20:25

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Семейный бюджет"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 7-бөлүм

22:52

Күндөлүк. Күрөш боюнча Азия чемпионаты

23:07

"Фото на документы". Художественный фильм

0:37

Аба ырайы

0:39

Кыргыз Республикасынын Гимни