Көрсөтүүлөр программасы Ала Тоо 24

09:00

«Кундарек»

09:10

Валюталар курсу

09:11

Комментарийсиз

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:47

Валюталар курсу

09:48

Аба ырайы

09:49

Комментарийсиз

09:53

Новости дня

10:23

Курс валют

10:24

Погода

10:25

Без комментариев

10:29

Социальные ролики

10:32

Күндүн жаңылыктары

10:55

Валюталар курсу

10:56

Аба ырайы

10:57

Комментарийсиз

11:00

Новости

11:10

Курс валют

11:11

Погода

11:12

Без комментариев

11:17

Күндүн жаңылыктары

11:53

Валюталар курсу

11:54

Аба ырайы

11:55

Комментарийсиз

12:00

“Время спорта”

12:10

Курс валют

12:11

Погода

12:12

Без комментариев

12:17

Новости дня

12:52

Курс валют

12:53

Погода

12:54

АНОНС

12:55

Без комментариев

13:00

Күндарек

13:10

Атайын репортаж

13:20

“Элдик репортер”

13:30

“Парламент жумалыгы”

13:40

“Элдик репортер”

13:50

Новости дня

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Күндүн жаңылыктары

14:52

Валюталар курсу

14:53

Аба ырайы

14:54

АНОНС

14:55

Комментарийсиз

15:00

Новости

15:15

Без комментариев

15:20

Социальные ролики

15:25

“Элдик репортер”

15:35

Парламентская хроника

15:45

“Элдик репортер”

15:55

Күндүн жаңылыктары

16:20

Валюталар курсу

16:21

Аба ырайы

16:22

АНОНС

16:23

Комментарийсиз

16:28

Новости дня

16:53

Курс валют

16:54

Погода

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:15

Валюталар курсу

17:16

Аба ырайы

17:17

АНОНС

17:18

Комментарийсиз

17:23

Новости дня

17:53

Курс валют

17:54

Погода

17:55

Без комментариев

18:00

Күндүн жаңылыктары

18:30

Валюталар курсу

18:31

Аба ырайы

18:32

АНОНС

18:33

Комментарийсиз

18:38

“Интервью”

18:48

Социальные ролики

18:55

Без комментариев

19:00

ИП «Ала-Тоо»

19:40

Без комментариев

19:45

Күндүн жаңылыктары

20:20

Валюталар курсу

20:21

Аба ырайы

20:22

АНОНС

20:23

Комментарийсиз

20:28

“Интервью”

20:38

Новости дня

20:53

Курс валют

20:54

Погода

20:55

Без комментариев

21:00

«Ала-Тоо» МП

21:40

Без комментариев

21:45

“Элдик репортер”

21:55

Комментарийсиз

22:00

ИП «Ала-Тоо»

22:37

Курс валют

22:38

Погода

22:39

“Элдик репортер”

22:49

Без комментариев

22:55

Социальные ролики

23:00

Новости BBC

23:26

Валюталар курсу

23:27

Аба ырайы

23:28

Комментарийсиз

23:33

Новости дня

23:53

Курс валют

23:54

Погода

23:55

Без комментариев

09:00

«Новости»

09:10

Курс валют

09:11

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:47

Валюталар курсу

09:48

Аба ырайы

09:49

Комментарийсиз

09:53

Новости дня

10:23

Курс валют

10:24

Погода

10:25

Без комментариев

10:29

Социальные ролики

10:32

Күндүн жаңылыктары

10:51

Валюталар курсу

10:52

Аба ырайы

10:53

Комментарийсиз

10:56

Социальные ролики

11:00

Новости

11:10

Курс валют

11:11

Погода

11:12

Без комментариев

11:17

Күндүн жаңылыктары

11:39

Валюталар курсу

11:40

Аба ырайы

11:41

Комментарийсиз

11:46

Новости дня

12:16

Курс валют

12:17

Погода

12:18

Без комментариев

12:22

Күндүн жаңылыктары

12:52

Валюталар курсу

12:53

Аба ырайы

12:54

АНОНС

12:55

Комментарийсиз

13:00

Күндарек

13:10

Атайын репортаж

13:20

«Социум»

13:30

«Это интересно»

13:31

Без комментариев

13:40

«Элдик репортер»

13:50

Новости дня

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Күндүн жаңылыктары

14:52

Валюталар курсу

14:53

Аба ырайы

14:54

АНОНС

14:55

Комментарийсиз

15:00

Новости

15:15

Без комментариев

15:20

Социальные ролики

15:25

«Элдик репортер»

15:35

«Кызыктар дүйнөсү” Комментарийсиз

15:45

Элдик репортер

15:55

Күндүн жаңылыктары

16:20

Валюталар курсу

16:21

Аба ырайы

16:22

АНОНС

16:23

Комментарийсиз

16:28

Новости дня

16:53

Курс валют

16:54

Погода

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:15

Валюталар курсу

17:16

Аба ырайы

17:17

АНОНС

17:18

«Это интересно»

17:28

Новости дня

17:53

Курс валют

17:54

Погода

17:55

Без комментариев

18:00

Күндүн жаңылыктары

18:32

Валюталар курсу

18:33

Аба ырайы

18:34

АНОНС

18:35

Комментарийсиз

18:40

«Интервью»

18:50

Социальные ролики

18:55

Без комментариев

19:00

ИП «Ала-Тоо»

19:40

Без комментариев

19:45

Социальные ролики

19:50

Күндүн жаңылыктары

20:35

Валюталар курсу

20:36

Аба ырайы

20:37

Социальные ролики

20:40

Комментарийсиз

20:45

«Интервью»

20:55

Без комментариев

21:00

«Ала-Тоо» МП

21:40

Социальные ролики

21:45

Атайын репортаж

21:55

Комментарийсиз

22:00

ИП «Ала-Тоо»

22:37

Курс валют

22:38

погода

22:39

«Элдик репортер»

22:49

Без комментариев

22:55

Социальные ролики

23:00

Новости BBC

23:26

Валюталар курсу

23:27

Аба ырайы

23:28

Комментарийсиз

23:33

Новости дня

23:53

Курс валют

23:54

Погода

23:55

Без комментариев

24:00

«Ала-Тоо» МП

00:37

«Элдик репортер»

00:47

Новости дня

01:30

Курс валют

01:31

Погода

01:32

Без комментариев

01:37

Күндүн жаңылыктары

02:17

Валюталар курсу

02:18

Аба ырайы

02:19

Комментарийсиз

02:25

Социальные ролики

02:30

«Элдик репортер»

02:40

Специальный репортаж

02:50

«Это интересно»

02:58

Без комментариев

03:00

ИП «Ала-Тоо»

03:37

Курс валют

03:38

Погода

03:39

Без комментариев

03:45

Күндүн жаңылыктары

04:06

Валюталар курсу

04:07

Аба ырайы

04:08

Комментарийсиз

04:13

Социальные ролики

04:18

«Элдик репортер»

04:28

Новости дня

04:58

Зарисовка

05:00

«Ала-Тоо» МП

05:37

Валюталар курсу

05:38

Аба ырайы

05:39

Комментарийсиз

05:44

Социальные ролики

05:49

Новости дня

06:37

Курс валют

06:38

Погода

06:39

Без комментариев

06:44

Күндүн жаңылыктары

07:24

Валюталар курсу

07:25

Аба ырайы

07:26

Комментарийсиз

07:31

Социальные ролики

07:36

Новости дня

08:26

Курс валют

08:27

Погода

08:28

Без комментариев

08:33

Күндүн жаңылыктары

08:53

Валюталар курсу

08:54

Аба ырайы

08:55

Комментарийсиз

09:00

«Кундарек»

09:10

Курс валют

09:11

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:47

Валюталар курсу

09:48

Аба ырайы

09:49

Комментарийсиз

09:53

Новости дня

10:23

Курс валют

10:24

Погода

10:25

Без комментариев

10:29

Социальные ролики

10:32

Күндүн жаңылыктары

10:55

Валюталар курсу

10:56

Аба ырайы

10:57

Комментарийсиз

11:00

Новости

11:10

Курс валют

11:11

Погода

11:12

Зарисовка

11:17

Күндүн жаңылыктары

11:39

Валюталар курсу

11:40

Аба ырайы

11:41

Комментарийсиз

11:46

Новости дня

12:16

Курс валют

12:17

Погода

12:18

Без комментариев

12:22

Күндүн жаңылыктары

12:52

Валюталар курсу

12:53

Аба ырайы

12:54

АНОНС

12:55

Комментарийсиз

13:00

Күндарек

13:10

Атайын репортаж

13:20

«Элдик репортер»

13:30

«Это интересно»

13:00

Без комментариев

13:40

«Элдик репортер»

13:50

Новости дня

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Күндүн жаңылыктары

14:52

Валюталар курсу

14:53

Аба ырайы

14:54

АНОНС

14:55

Комментарийсиз

15:00

Новости

15:15

Без комментариев

15:20

Социальные ролики

15:25

«Элдик репортер»

15:35

«Кызыктар дүйнөсү»

15:36

Комментарийсиз

15:45

«Элдик репортер»

15:55

Күндүн жаңылыктары

16:20

Валюталар курсу

16:21

Аба ырайы

16:22

АНОНС

16:23

Комментарийсиз

16:28

Новости дня

16:53

Курс валют

16:54

Погода

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:15

Валюталар курсу

17:16

Аба ырайы

17:17

АНОНС

17:18

Комментарийсиз

17:23

Новости дня

17:53

Курс валют

17:54

Погода

17:55

Без комментариев

18:00

Күндүн жаңылыктары

18:30

Валюталар курсу

18:31

Аба ырайы

18:32

АНОНС

18:33

Комментарийсиз

18:38

«Интервью»

18:48

Социальные ролики

18:55

Без комментариев

19:00

ИП «Ала-Тоо»

19:40

Без комментариев

19:45

Социальные ролики

19:50

Күндүн жаңылыктары

20:20

Валюталар курсу

20:21

Аба ырайы

20:22

АНОНС

20:23

Комментарийсиз

20:28

«Интервью»

20:38

Новости дня

20:53

Курс валют

20:54

Погода

20:55

Без комментариев

21:00

«Ала-Тоо» МП

21:40

Социальные ролики

21:45

«Элдик репортер»

21:55

Комментарийсиз

22:00

ИП «Ала-Тоо»

22:37

Курс валют

22:38

Погода

22:39

«Социум»

22:49

Без комментариев

22:55

Социальные ролики

23:00

Новости BBC

23:26

Валюталар курсу

23:27

Аба ырайы

23:28

Комментарийсиз

23:33

Новости дня

23:53

Курс валют

23:54

Погода

23:55

Без комментариев

00:00

«Ала-Тоо» Маалымат программасы

00:37

“Элдик репортер”

00:47

Новости дня

01:30

Курс валют

01:31

Погода

01:32

Без комментариев

01:37

Күндүн жаңылыктары

02:17

Валюталар курсу

02:18

Аба ырайы

02:19

Комментарийсиз

02:25

Социальные ролики

02:30

“Элдик репортер”

02:40

Специальный репортаж

02:50

“Это интересно”

02:58

Без комментариев

03:00

Информационная программа «Ала-Тоо»

03:37

Курс валют

03:38

Погода

03:39

Без комментариев

03:45

Күндүн жаңылыктары

04:06

Валюталар курсу

04:07

Аба ырайы

04:08

Комментарийсиз

04:13

Социальные ролики

04:18

“Элдик репортер”

04:28

Новости дня

04:58

Без комментариев

05:00

«Ала-Тоо» Маалымат программасы

05:37

Валюталар курсу

05:38

Аба ырайы

05:39

Комментарийсиз

05:44

Социальные ролики

05:49

Новости дня

06:37

Курс валют

06:38

Погода

06:39

Без комментариев

06:44

Күндүн жаңылыктары

07:24

Валюталар курсу

07:25

Аба ырайы

07:26

Комментарийсиз

07:31

Социальные ролики

07:36

Новости дня

08:26

Курс валют

08:27

Погода

08:28

Без комментариев

08:33

Күндүн жаңылыктары

08:53

Валюталар курсу

08:54

Аба ырайы

08:55

Комментарийсиз

09:00

«Новости»

09:10

Курс валют

09:11

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:47

Валюталар курсу

09:48

Аба ырайы

09:49

Комментарийсиз

09:53

Новости дня

10:23

Курс валют

10:24

Погода

10:25

Без комментариев

10:29

Социальные ролики

10:32

Күндүн жаңылыктары

10:51

Валюталар курсу

10:52

Аба ырайы

10:53

Комментарийсиз

10:56

Социальные ролики

11:00

Новости

11:10

Курс валют

11:11

Погода

11:12

Без комментариев

11:17

Күндүн жаңылыктары

11:39

Валюталар курсу

11:40

Аба ырайы

11:41

Комментарийсиз

11:46

Новости дня

12:16

Курс валют

12:17

Погода

12:18

Без комментариев

12:22

Күндүн жаңылыктары

12:52

Валюталар курсу

12:53

Аба ырайы

12:54

АНОНС

12:55

Комментарийсиз

13:00

Күндарек

13:10

Атайын репортаж

13:20

“Элдик репортер”

13:30

«Это интересно»

13:31

Без комментариев

13:40

“Элдик репортер”

13:50

Новости дня

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Күндүн жаңылыктары

14:52

Валюталар курсу

14:53

Аба ырайы

14:54

АНОНС

14:55

Комментарийсиз

15:00

Новости

15:15

Без комментариев

15:20

Социальные ролики

15:25

«Социум»

15:35

«Кызыктар дүйнөсү”

15:36

Комментарийсиз

15:45

Социум

15:55

Күндүн жаңылыктары

16:20

Валюталар курсу

16:21

Аба ырайы

16:22

АНОНС

16:23

Комментарийсиз

16:28

Новости дня

16:53

Курс валют

16:54

Погода

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:15

Валюталар курсу

17:16

Аба ырайы

17:17

АНОНС

17:18

«Это интересно»

17:28

Новости дня

17:53

Курс валют

17:54

Погода

17:55

Без комментариев

18:00

Күндүн жаңылыктары

18:32

Валюталар курсу

18:33

Аба ырайы

18:34

АНОНС

18:35

Комментарийсиз

18:40

«Интервью»

18:50

Социальные ролики

18:55

Без комментариев

19:00

ИП «Ала-Тоо»

19:40

Без комментариев

19:45

Социальные ролики

19:50

Күндүн жаңылыктары

20:35

Валюталар курсу

20:36

Аба ырайы

20:37

Социальные ролики

20:40

Комментарийсиз

20:45

«Интервью»

20:55

Без комментариев

21:00

«Ала-Тоо» МП

21:40

Социальные ролики

21:45

Атайын репортаж

21:55

Комментарийсиз

22:00

ИП «Ала-Тоо»

22:37

Курс валют

22:38

погода

22:39

«Социум»

22:49

Без комментариев

22:55

Социальные ролики

23:00

Новости BBC

23:26

Валюталар курсу

23:27

Аба ырайы

23:28

Комментарийсиз

23:33

Новости дня

23:53

Курс валют

23:54

Погода

23:55

Без комментариев

00:00

«Ала-Тоо» МП

00:37

«Социум»

00:47

Новости дня

01:30

Курс валют

01:31

Погода

01:32

Без комментариев

01:37

Күндүн жаңылыктары

02:17

Валюталар курсу

02:18

Аба ырайы

02:19

Комментарийсиз

02:25

Социальные ролики

02:30

«Социум»

02:40

Специальный репортаж

02:50

«Это интересно»

02:58

Без комментариев

03:00

ИП «Ала-Тоо»

03:37

Курс валют

03:38

Погода

03:39

Без комментариев

03:45

Күндүн жаңылыктары

04:06

Валюталар курсу

04:07

Аба ырайы

04:08

Комментарийсиз

04:13

Социальные ролики

04:18

«Социум»

04:28

Новости дня

04:58

Без комментариев

05:00

«Ала-Тоо» МП

05:37

Валюталар курсу

05:38

Аба ырайы

05:39

Комментарийсиз

05:44

Социальные ролики

05:49

Новости дня

06:37

Курс валют

06:38

Погода

06:39

Без комментариев

06:44

Күндүн жаңылыктары

07:24

Валюталар курсу

07:25

Аба ырайы

07:26

Комментарийсиз

07:31

Социальные ролики

07:36

Новости дня

08:26

Курс валют

08:27

Погода

08:28

Без комментариев

08:33

Күндүн жаңылыктары

08:53

Валюталар курсу

08:54

Аба ырайы

08:55

Комментарийсиз

09:00

«Кундарек»

09:10

Курс валют

09:11

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:47

Валюталар курсу

09:48

Аба ырайы

09:49

Комментарийсиз

09:53

Новости дня

10:23

Курс валют

10:24

Погода

10:25

Без комментариев

10:29

Социальные ролики

10:32

Күндүн жаңылыктары

10:51

Валюталар курсу

10:52

Аба ырайы

10:53

Комментарийсиз

10:56

Социальные ролики

11:00

Новости

11:10

Курс валют

11:11

Погода

11:12

Без комментариев

11:17

Күндүн жаңылыктары

11:39

Валюталар курсу

11:40

Аба ырайы

11:41

Комментарийсиз

11:46

Новости дня

12:16

Курс валют

12:17

Погода

12:18

Без комментариев

12:22

Күндүн жаңылыктары

12:52

Валюталар курсу

12:53

Аба ырайы

12:54

АНОНС

12:55

Комментарийсиз

13:00

Күндарек

13:10

Атайын репортаж

13:20

«Социум»

13:30

«Это интересно»

13:31

Без комментариев

13:35

"Элдик репортер"

13:45

Новости дня

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Күндүн жаңылыктары

14:52

Валюталар курсу

14:53

Аба ырайы

14:54

АНОНС

14:55

Комментарийсиз

15:00

Новости

15:15

Без комментариев

15:20

Социальные ролики

15:25

«Социум»

15:35

«Кызыктар дүйнөсү»

15:36

Без комментариев

15:45

«Элдик репортер»

15:55

Күндүн жаңылыктары

16:20

Валюталар курсу

16:21

Аба ырайы

16:22

АНОНС

16:23

Комментарийсиз

16:28

Новости дня

16:53

Курс валют

16:54

Погода

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:15

Валюталар курсу

17:16

Аба ырайы

17:17

АНОНС

17:18

«Кызыктар дүйнөсү”

17:28

Новости дня

17:53

Курс валют

17:54

Погода

17:55

Без комментариев

18:00

Күндүн жаңылыктары

18:32

Валюталар курсу

18:33

Аба ырайы

18:34

АНОНС

18:35

Комментарийсиз

18:40

«Интервью»

18:50

Социальные ролики

18:55

Без комментариев

19:00

ИП «Ала-Тоо»

19:40

Без комментариев

19:45

Социальные ролики

19:50

«Cоциум»

20:00

Валюталар курсу

20:01

Аба ырайы

20:02

Социальные ролики

20:05

Комментарийсиз

20:10

Новости дня

20:45

«Интервью»

20:55

Без комментариев

21:00

«Ала-Тоо» МП

21:40

Комментарийсиз

21:45

Атайын репортаж

21:55

Комментарийсиз

22:00

ИП «Ала-Тоо»

22:37

Курс валют

22:38

Погода

22:39

«Социум»

22:49

Без комментариев

22:55

Социальные ролики

23:00

Новости BBC

23:26

Валюталар курсу

23:27

Аба ырайы

23:28

Комментарийсиз

23:33

Новости дня

23:53

Курс валют

23:54

Погода

23:55

Без комментариев

00:00

«Ала-Тоо» МП

00:37

«Социум»

00:47

Новости дня

01:30

Курс валют

01:31

Погода

01:32

Без комментариев

01:37

Күндүн жаңылыктары

02:17

Валюталар курсу

02:18

Аба ырайы

02:19

Комментарийсиз

02:25

Социальные ролики

02:30

«Социум»

02:40

Специальный репортаж

02:50

«Это интересно»

02:58

Без комментариев

03:00

ИП «Ала-Тоо»

03:37

Курс валют

03:38

Погода

03:39

Без комментариев

03:45

Күндүн жаңылыктары

04:06

Валюталар курсу

04:07

Аба ырайы

04:08

Комментарийсиз

04:13

Социальные ролики

04:18

«Социум»

04:28

Новости дня

04:58

Без комментариев

05:00

«Ала-Тоо» МП

05:37

Валюталар курсу

05:38

Аба ырайы

05:39

Комментарийсиз

05:44

Социальные ролики

05:49

Новости дня

06:37

Курс валют

06:38

Погода

06:39

Без комментариев

06:44

Күндүн жаңылыктары

07:24

Валюталар курсу

07:25

Аба ырайы

07:26

Комментарийсиз

07:31

Социальные ролики

07:36

Новости дня

08:26

Курс валют

08:27

Погода

08:28

Без комментариев

08:33

Күндүн жаңылыктары

08:53

Валюталар курсу

08:54

Аба ырайы

08:55

Комментарийсиз

09:00

Атайын репортаж

09:10

Курс валют

09:11

Погода

09:12

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:52

Валюталар курсу

09:53

Аба ырайы

09:54

Комментарийсиз

09:58

Новости дня

10:33

Курс валют

10:34

Погода

10:35

Без комментариев

10:40

Социальные ролики

10:44

Күндүн жаңылыктары

11:03

Валюталар курсу

11:04

Аба ырайы

11:05

Комментарийсиз

11:10

Социальные ролики

11:14

«Социум»

11:24

Курс валют

11:25

Погода

11:26

Зарисовка

11:31

Күндүн жаңылыктары

11:53

Валюталар курсу

11:54

Аба ырайы

11:55

Комментарийсиз

12:00

Новости

12:10

Курс валют

12:11

Погода

12:12

Без комментариев

12:25

Күндүн жаңылыктары

13:02

Валюталар курсу

13:03

Аба ырайы

13:04

Комментарийсиз

13:10

Атайын репортаж

13:20

Зарисовка

13:25

Новости дня

13:55

Курс валют

13:56

Погода

13:57

Социальные ролики

14:00

Күндарек

14:15

Курс валют

14:16

Погода

14:17

АНОНС

14:18

Без комментариев

14:22

Социум (повтор)

14:32

Жанылыктар

15:12

Валюталар курсу

15:13

Аба ырайы

15:14

АНОНС

15:15

Комментарийсиз

15:20

Новости дня

15:55

Курс валют

15:56

Погода

15:57

Социальные ролики

16:00

Новости

16:10

«Интервью»

16:20

Күндүн жаңылыктары

16:55

Валюталар курсу

16:56

Аба ырайы

16:57

Комментарийсиз

17:00

Күндарек

17:10

Атайын репортаж

17:20

Новости дня

18:00

Курс валют

18:01

Погода

18:02

Социальные ролики

18:05

АНОНС

18:06

Күндүн жаңылыктары

18:46

Валюталар курсу

18:47

Аба ырайы

18:48

Комментарийсиз

18:51

«Социум»

19:01

Новости дня

19:41

Курс валют

19:42

Погода

19:43

Социальные ролики

19:46

Без комментариев

20:00

«Парламентская хроника»

20:10

Валюталар курсу

20:11

Аба ырайы

20:12

Комментарийсиз

20:15

Новости дня

20:55

Курс валют

20:56

Погода

20:57

Без комментариев

21:00

«Итоги недели»

21:55

Курс валют

21:56

Без комментариев

22:00

Атайын репортаж

22:10

Күндүн жаңылыктары

23:00

Валюталар курсу

23:01

Аба ырайы

23:02

Комментарийсиз

23:08

Новости дня

23:48

Курс валют

23:49

Погода

23:50

«Парламентская хроника»

00:00

«Итоги недели»

00:52

Курс валют

00:53

Күндүн жаңылыктары

01:33

Валюталар курсу

01:34

Аба ырайы

01:35

Комментарийсиз

01:39

Новости дня

02:19

Курс валют

02:20

Погода

02:21

Без комментариев

02:26

Күндүн жаңылыктары

02:58

Комментарийсиз

03:00

«Итоги недели»

03:52

Курс валют

03:53

Атайын репортаж

04:03

«Социум»

04:13

Күндүн жаңылыктары

04:41

Валюталар курсу

04:42

Аба ырайы

04:43

Комментарийсиз

04:44 азыр эфирде

Новости дня

05:34

Курс валют

05:35

Погода

05:36

Без комментариев

05:40

Социальные ролики

05:43

Күндүн жаңылыктары

06:23

Валюталар курсу

06:24

Аба ырайы

06:25

Комментарийсиз

06:30

«Итоги недели»

07:22

Курс валют

07:23

Күндүн жаңылыктары

08:01

Валюталар курсу

08:02

Аба ырайы

08:03

Комментарийсиз

08:07

Новости дня

08:45

Курс валют

08:46

Погода

08:47

Атайын репортаж

08:57

Без комментариев

09:00

Атайын репортаж

09:10

Курс валют

09:11

Погода

09:12

Без комментариев

09:17

Күндүн жаңылыктары

09:57

Валюталар курсу

09:58

Аба ырайы

09:59

Комментарийсиз

10:03

Новости дня

10:43

Курс валют

10:44

Погода

10:45

Без комментариев

10:50

Социальные ролики

10:54

Күндүн жаңылыктары

11:13

Валюталар курсу

11:14

Аба ырайы

11:15

Комментарийсиз

11:20

Социальные ролики

11:24

«Социум»

11:34

Курс валют

11:35

Погода

11:36

Без комментариев

11:40

Күндүн жаңылыктары

12:10

Валюталар курсу

12:11

Аба ырайы

12:12

Комментарийсиз

12:17

Курс валют

12:18

Погода

12:19

Без комментариев

12:23

Күндүн жаңылыктары

12:53

Валюталар курсу

12:54

Аба ырайы

12:55

АНОНС

12:56

Комментарийсиз

13:00

Новости

13:10

«Социум»

13:20

Без комментариев

13:25

Күндүн жаңылыктары

14:05

Валюталар курсу

14:06

Аба ырайы

14:07

Комментарийсиз

14:10

Новости дня

14:30

Курс валют

14:31

Погода

14:32

АНОНС

14:33

Без комментариев

14:38

Күндүн жаңылыктары

15:18

Комментарийсиз

15:23

«Интервью»

15:33

Новости дня

16:13

Курс валют

16:14

Погода

16:15

Без комментариев

16:20

Күндүн жаңылыктары

16:45

«Парламентская хроника»

16:55

Без комментариев

17:00

Күндарек

17:10

Атайын репортаж

17:20

Новости дня

18:00

Курс валют

18:01

Погода

18:02

Социальные ролики

18:05

АНОНС

18:06

Күндүн жаңылыктары

18:46

Валюталар курсу

18:47

Аба ырайы

18:48

Комментарийсиз

18:51

«Социум»

19:01

Новости дня

19:41

Курс валют

19:42

Погода

19:43

Социальные ролики

19:46

Без комментариев

19:50

«Парламент жумалыгы»

20:00

«Время спорта»

20:10

Валюталар курсу

20:11

Аба ырайы

20:12

Комментарийсиз

20:17

Новости дня

20:54

Курс валют

20:55

Погода

20:56

Социальные ролики

21:00

«Жумакайрык»

21:55

Курс валют

21:56

Без комментариев

22:00

«Интервью»

22:10

Күндүн жаңылыктары

22:54

Валюталар курсу

22:55

Аба ырайы

22:56

Комментарийсиз

23:00

Новости дня

23:40

«Парламент жумалыгы»

23:50

Комментарийсиз

23:55

Социальные ролики