Көрсөтүүлөр программасы Баластан

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Алладин-1"

8:34

Мультсериал "Керемет көч" (блок-3,1 сезон / 1 серия)

8:47

Мультсериал "Легенда о Корре" 4/13 серия

9:11

Мультфильм "Алладин-2"

10:27

"Баластан шоу"

10:52

"Таалимтай"

11:00

Мультфильм "Masha and the Bear-Tracks animals"

11:07

Мультфильм "Бернард"

11:12

Фильм "Капитан Зум: Академия супергероев"

12:38

Мультфильм "Цыпленок Цыпа"

14:55

Мультфильм "Masha and the Bear-Tracks animals","Бернард"

14:05

Мультфильмдер "Эки бир тууган","Сыйкырланган арстан",

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Алладин-1"

16:04

Мультсериал "Керемет көч" (блок-3,1 сезон / 1 серия)

16:17

Мультсериал "Легенда о Корре" 4/13 серия

16:41

Мультфильм "Алладин-2"

17:57

"Баластан шоу"

18:22

"Таалимтай"

18:30

Мультфильм "Masha and the Bear-Tracks animals"

18:37

Мультфильм "Бернард"

18:42

Фильм "Капитан Зум: Академия супергероев"

20:07

Мультфильм "Цыпленок Цыпа"

21:24

Мультфильм "Masha and the Bear-Tracks animals","Бернард"

21:34

Мультфильм "Эки бир тууган","Сыйкырланган арстан",

21:58

"Сонун ыр"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Алладин-3"

8:08

Мультфильм "Жаман белги", "Булут" (Айдан)

8:20

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 2 серия

8:33

Мультсериал "Ben 10" 1 серия

8:55

Мультсериал "The Barkers-Baby brother"

8:59

"Сонун ыр"

9:02

Мультфильм "Гладиаторы Рима"

10:34

Мультфильм "The Barkers-Baby brother"

10:38

Мультфильмдер "Аргонавттар", "Байыркы кенчтин сырлары"

11:12

Фильм "Возвращение в таинственный сад"

12:53

Мультфильм "Гладиаторы Рима 2"

14:28

"Сонун ыр"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Алладин-3"

15:38

Мультфильм "Жаман белги", "Булут" (Айдан)

15:50

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 2 серия

15:54

Мультсериал "Ben 10" 1 серия

16:08

Мультфильм "The Barkers-Baby brother"

16:29

"Сонун ыр"

16:32

Мультфильм "Гладиаторы Рима"

18:04

Мультфильм "The Barkers-Baby brother"

18:08

Мультфильмдер "Аргонавттар", "Байыркы кенчтин сырлары"

18:42

Фильм "Возвращение в таинственный сад"

20:22

Мультфильм "Гладиаторы Рима 2"

21:56

Мультфильм "The Barkers-Baby brother"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Звериный отряд"

8:20

Мультфильм "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 3 серия

8:33

Мультсериал "Ben 10" 2 серия

8:54

Мультсериал "The Barkers-Contagious"

8:58

"Сонун ыр"

9:02

Мультфильм "Как приручить медведя"

9:15

Мультфильм "Сын пикир", "Небере" (Айдан)

10:27

"Манас таануу" ("Кут" ж-а "Каныкей эне" тобу)

10:02

Мультфильм "Баатыр коён жөнүндө жомок"

12:48

Мультфильм "Тарзан" (2013)

14:19

Мультфильм "The Barkers-Contagious"

14:23

Мультфильм "Жылаандын чоң энеси"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Звериный отряд"

15:50

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 3 серия

16:02

Мультсериал "Ben 10" 2 серия

16:16

Мультсериал "The Barkers-Contagious"

16:28

"Сонун ыр"

16:32

Мультфильм "Как приручить медведя"

17:40

Мультфильм "Сын пикир", "Небере" (Айдан)

17:57

"Манас таануу" ("Кут" ж-а "Каныкей эне" тобу)

18:32

Мультфильм "Баатыр коён жөнүндө жомок"

18:42

Фильм "Собачья жизнь"

20:18

Мультфильм "Тарзан" (2013)

21:48

Мультфильм "Сыйга татыктуу таш бака"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Самолеты"

8:31

мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 3 серия

8:43

Мультфильм "Ben 10" 3 серия

9:07

Мультфильм "Феи Пиратского острова"

10:27

"Бирге окуйбуз" "Чоң атамдын асыл кептери"

11:02

Мультфильм "The Barkers-Heat wave"

11:06

Мультфильм "Уктабагыла"

11:12

Фильм "Красавица и чудовище"

13:18

Мультфильм "Тарзан и Джейн"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Самолеты"

16:01

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 3 серия

16:14

Мультфильм "Ben 10" 3 серия

16:38

Мультфильм "Феи Пиратского острова"

17:57

"Бирге окуйбуз" "Чоң атамдын асыл кептери"

18:04

Мультфильм "The Barkers-Heat wave"

18:18

Мультфильм "Уктабагыла"

18:42

Фильм "Красавица и чудовище"

20:04

"English Show"

20:50

Мультфильм "Большой фильм про поросенка"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Три богатыря и Шамаханская царица"

8:17

"Сонун ыр"

8:20

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 5 серия

8:33

Мультсериал "Ben 10" 4 серия

8:55

Мультсериал "The Barkers-Never sleep again"

8:59

"Сонун ыр"

9:02

Мультфильм "Акыркы таажы"

9:27

"Тарбия сырлары" ( Балага бир ай)

8:41

Мультфильм "Чиполлино", "Таштанды"

10:27

"Акыл ордо"

11:12

Фильм "Пеликан"

12:41

Мультфильм "Петух из Сан-Виктор"

14:21

Мультфильм "The Barkers-Never sleep again", "Бернард"

14:28

"Сонун ыр"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Три богатыря и Шамаханская царица"

15:50

Мультсериал "Керемет көч" Блок-3, 1 сезон / 5 серия

16:04

Мультсериал "Ben 10" 4 серия

16:26

Мультсериал "The Barkers-Never sleep again"

16:29

"Сонун ыр"

16:32

Мультфильм "Акыркы таажы"

16:50

"Тарбия сырлары" ( Балага бир ай)

17:12

Мультфильм "Чиполлино", "Таштанды"

17:57

"Акыл ордо"

18:42

Фильм "Пеликан"

20:10

Фильм "Петух из Сан-Виктор"

21:50

Мультфильм "Уилсон жана кагаз ташыган чиркеме"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Смурфики: Затерянная деревня"

8:42

"Үй-бүлөө окуялары" "Эгерде окуй албасаң"

8:56

Мультфильм "Көлөкө"

9:02

Мультфильм "Савва :Сердце воина"

10:27

"Глобус"

10:52

Мультфильм "The Barkers-Not too old","Бернард"

10:59

Мультфильм "Балээ"

11:12

Фильм "Ужасный Генри"

12:41

Мультфильм "Головоломка"

14:11

Мультфильм "Карлсон кайтып келди"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Смурфики: Затерянная деревня"

16:12

"Үй-бүлөө окуялары" "Эгерде окуй албасаң"

16:26

Мультфильм "Көлөкө"

16:32

Мультфильм "Савва :Сердце воина"

17:57

"Глобус"

18:22

Мультфильм "The Barkers-Not too old","Бернард"

18:29

Мультфильм "Балээ"

18:42

Фильм "Ужасный Генри"

20:11

Мультфильм "Головоломка"

21:40

Мультфильм "Карлсон кайтып келди"

21:59

"Сонун ыр"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Книга жизни"

8:33

"Үй-бүлөө окуялары" "Чоң атанын альбому"

8:44

Мультфильм "The Barkers-Prank on the month","Бернард"

8:51

Мультфильм "Сыйкырдуу анар жөнүндө жомок"

9:02

Мультфильм "Дом"

10:35

"Таалимтай"

11:00

"Баластан шоу"

11:12

Фильм "Большой"

12:55

Мультфильм "Дамбо"

14:00

Мультфильм "Каштанка"

14:29

"Сонун ыр"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Книга жизни"

16:03

Мультфильм "Чоң атанын альбому"

16:14

Мультфильм "The Barkers-Prank on the month","Бернард"

16:21

Мультфильм "Сыйкырдуу анар жөнүндө жомок"

16:32

Мультфильм "Дом"

18:05

"Таалимтай"

18:30

"Баластан шоу"

18:42

Фильм "Большой"

20:24

Мультфильм "Дамбо"

21:28

Мультфильм "Каштанка"

21:58

"Сонун ыр"

22:00

Кыргыз Республикасынын Гимни