Көрсөтүүлөр программасы Маданият Тарых Тил

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

"Монгол" Художественный фильм

8:52

"Укмуштар сыры" Байыркы элдер

9:25

"Алтын казына"

10:10

"Мен тандаган жол" Э.Иманалиевдин чыгармачылык кечеси 1-бөлүк

11:30

"Мен тандаган жол" Э.Иманалиевдин чыгармачылык кечеси 2-бөлүк

12:50

"Тайны морских глубин" Документальный фильм (ВВС)

13:40

Мировая классика "Мессия" Г.Ф.Гендель

16:00

"Айкөл ааламы" Т.Бакчиев

17:01

Концерт фортепианной музыки И.Мечетина

17:35

"ТВ казынасынан"

18:00

"Өмүр сызыгы" М.Мусаева

18:30

"Гитара кайрыктары"

19:00

"ОБОЛОГОН ОБОНДОР" кайталоо

20:05

"Астана самалы" IХ Эл аралык үйлөмө аспаптар оркестрлеринин фестивалы

20:25

"Өмүрүн ырга арнаган залкар" Ж.Шералиевди эскерүү кечеси

22:03

"Три мушкетера" Художественный фильм (США)

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Три мушкетера" Художественный фильм (США)

9:00

"Өмүрүн ырга арнаган залкар" Ж.Шералиевди эскерүү кечеси

10:40

"Как устроена природа" Документальный фильм (ВВС)

11:38

"Сайра комуз" Р.Жумабаев

13:20

Мировая классика "Князь Игорь"

15:52

"Дастан" Даректүү тасма (Кыргызтелефильм)

16:05

"Залкарлар" А.Yсөнбаевдин 120 жылдыгын эскерүү кечеси

17:12

Концерт фортепианной музыки А.Тебенихин

17:39

"Жагымдуу шаар" Даректүү тасма (Кыргызтелефильм)

18:15

"Жылдызы жанган жан элең..." телережиссер Ж.Токтосунова

18:45

"Жуӊголук кыргыздар" Асаналы Калил уулунун китебинин бет-ачаары

19:00

"АДАБИЙ АЙТЫШ" кайталоо

20:01

"Кубат аке Кердегей" Даректүү тасма (Кыргызтелефильм)

20:19

"Улуу мурас"

20:40

"Тескей жээктеги этнофестиваль"

21:01

"Күү майрамы" Н.Орозалиеванын күү кечеси

22:40

"1916-жылкы көтөрүлүш" Даректүү тасма (Кыргызтелефильм)

23:30

"ТВ казынасынан"

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:10

"Великий Гетсби" Художественный фильм

9:20

"Күү майрамы" Н.Орозалиеванын күү кечеси

11:00

"Дикая природа: Горы" Документальный фильм (ВВС)

11:47

"Россыпь музыкальных огней"

12:55

"Небо нашего детства" Художественный фильм (Киргизфильм)

14:10

Дүйнөлүк классика "Yч жылдыз"

15:58

"Өмүр күзүндө гүлдөгөн талант" А.Жангорозова

16:58

"Салт санат" Салттар жанданганда

17:36

"Акындар"

18:19

"Музыка дүйнөсү" Кыргыз композиторлорунун чыгармаларынан

18:50

"Жүрөк күүлөрү" Фильм-концерт

19:20

"Жүгүргөн туман" С.Акматбекованын чыгармачылык кечеси

20:37

"Алыкулдун изи менен"

20:55

"Жаш тандай 2017" А.Айталиевдин 90 жылдыгына арналган айтыш 1-бөлүк

22:10

"Раззаков" Көркөм тасма

23:35

"Тору айгыр" Даректүү тасма (Кыргызтелефильм)

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:05

"Кубанские казаки" Художественный фильм (Мосфильм)

8:55

"Алтын казына"

9:55

Концерт С.Жумалиевдин чыгармачылык кечеси

11:35

"Планета океан" Документальный фильм (ВВС)

13:10

"Таланттуулар мектеби"

14:22

Спектакль "Ай төгөрөк ак сызык"

16:00 азыр эфирде

"Шедевры оперных арий"

17:15

Концерт "Устат Шакирт"

19:02

"Бейне" Т.Эдилбаева

19:32

"Музыка дүйнөсү" К.Асанбаев

20:12

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ" кайталоо

21:15

"Жаш тандай 2017" А.Айталиевдин 90 жылдыгына арналган айтыш 2-бөлүк

22:36

"Сказка о потерянном времени" Художественный фильм

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:05

Концерт Д.Баренбойм ойнойт

8:35

"Сказка о потерянном времени" Художественный фильм

9:55

Концерт "Устат Шакирт"

11:40

"Океаны" Документальный фильм

13:28

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ" кайталоо

14:33

Спектакль "Непобедимый Дон Кихот"

16:10

"Ордо оюну - жоокер оюну"

16:43

"Өмүр" Д.Ниязбекова ырдайт

18:20

"Улутман"

19:00

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" кайталоо

20:02

"Сокур кемпир көрөгөч" Кыска метраждуу көркөм тасма

20:35

"Тарыхый эс тутум - келечек үчүн" Репрессиянын 80 жылдыгына карата

21:00

"Жаш тандай 2017" А.Айталиевдин 90 жылдыгына арналган айтыш 3-бөлүк

22:10

"Верные друзья" Художественный фильм (Мосфильм)

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:10

"Верные друзья" Художественный фильм (Мосфильм)

8:50

"Жаш тандай 2017" А.Айталиевдин 90 жылдыгына арналган айтыш 3-бөлүк

19:59

"ТВ казынасынан"

10:24

"Скарлетт" 1-2-серии Художественный фильм

16:00

"Сахнам алтын бешигим" Д.Сейит кызы ырдайт

17:43

"Кыл кыяктын жан сыры" А.Бердигулова

19:17

"Бриллиантовая рука" Художественный фильм

21:00

"ТООЛУКТАРДЫН ТОК-ШОУСУ" кайталоо

22:03

"Жүрөктө жанган кут жылдыз" С.Айдарованын чыгармачылык кечеси

23:38

"Улуу жомокчулар" Кыска метраждуу көркөм тасма

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:10

"Мимино" Художественный фильм

8:45

"Симфоническое кино" песни В.Цоя

9:50

"Укмуштар сыры"

10:22

"Жүрөктө жанган кут жылдыз" С.Айдарованын чыгармачылык кечеси

12:00

"ТООЛУКТАРДЫН ТОК-ШОУСУ" кайталоо

13:03

Концерт поёт И.Рыбина

14:00

"Мезгил жана Алыкул" Көркөм тасма

15:30

"Ала-Тоо таншыйт" Ретро концерт

17:03

"Эволюция планеты земля" Документальный фильм (ВВС)

18:40

Концерт джазовой музыки "Лука Чарло Трио"

19:25

"Бейне" К.Рыскулова

19:52

"50 жыл элим менен" К.Абдыкадыровдун чыгармачылык кечеси

21:40

"Месть и закон" Художественный фильм (Индия)

23:54

Кыргыз Республикасынын Гимни