Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Дүйнөлүк адабият

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Тарых табериги

7:10

Күү баяны

7:35

Дүйнөлүк поэзиянын антологиясынан

7:55

Сен сүйгөн обон: А. Бөдөшев

8:17

Көркөм окуу: С. Эралиев "Ак Мөөр"

8:47

Эсиңде калса айта жүр

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

Көңүл ыргактары: Б. Исаков

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Аманбек Нуртазин

13:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка: Камералык-аспаптык музыка

14:00

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. Санат: Бала тарбиялоо

14:20

Бир ырдын баяны: “Кайдасың сен Нестандарежан”. Обону Исрадин Аманбаевдики, сөзү Эрмек Мамытовдуку

14:40

Тасма таржымалы

15:05

Лира

15:20

Айтматов ааламы: Чыгармаларга саякат

15:40

Таңшы комуз

16:00

Музыка

16:05

Дүйнөлүк адабият

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Тиш салдыруунун ыкмасы

16:40

Классикалык музыка

17:00

Кыргыз наркы: Элдик медицина

18:00

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Биз экөөбүз: Ж. Дүйшеев

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Бир ырдын баяны

1:20

Биз экөөбүз

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Тарых табериги

7:10

Күү баяны

7:35

Дидар

7:55

Сен сүйгөн обон

8:17

Көркөм окуу: С. Эралиев "Ак Мөөр"

8:47

Эсиңде калса айта жүр

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. "Насыйкат" Ушакчылык

10:00

Көөнөргүс мурастар

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: М. Алышпаев

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Салима Бекмуратова

13:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Манас ааламы

14:20

Музыка дилдин тили

14:40

Кыл калем: 80-90-жылдардагы скульптура

15:05

Лира: Камбараалы Бобулов

15:20

Асылзат

15:40

Таңшы комуз

16:05

Улуттук оюндар: Тай тебиш оюну.

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Кастор майынын пайдасы

16:40

Классикалык музыка

17:00

Чак-мак

18:00

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Дил маек: М. Бегалиев

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Күтүү"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Вива музыка

1:20

Дил маек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Тарых табериги

7:10

Күү баяны

7:35

Каректеги элестер

7:55

Сен сүйгөн обон: Ү.Сыдыков

8:17

Көркөм окуу: С. Эралиев "Ак Мөөр"

8:47

Эсиңде калса айта жүр

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

Көңүл ыргактары

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

11:00

Бейне

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Акматаалы Тентимишев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Көчмөндөр салты

14:20

Кыргыз композиторлору: М. Рухвергер 2- укт

14:40 азыр эфирде

Театр дүйнөсүндө: К Медетбеков ат. Талас облустук музыкалык др театры

15:05

Лира: Ж. Тынымсеитованын сөзүнө жаз-н ырлар

15:20

Унутулгус элес

15:40

Таңшы комуз

16:05

Улут уңгусу

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Бут кийимди туура тандоонун жолдору

16:40

Классикалык музыка

17:00

Ой талкуу: Үй бүлөдөгү ата-эненин орду кандай болуш керек?

18:00

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Доорлор баяны

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Ысык-көл”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Бейне

1:00

Музыка дилдин тили

1:20

Дүйнө өмүр

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Тарых табериги

7:10

Күү баяны

7:35

Ак элечек

7:55

Сен сүйгөн обон: М Баетовдун ырлары

8:17

Көркөм окуу: С. Эралиев "Ак Мөөр"

8:47

Эсиңде калса айта жүр

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. "Насыйкат" Тарбия жөнүндө

10:00

Элдик мурастар: К. Шаменов

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

11:00

Обон

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Алтынай Алибаева

13:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Алгачкы оркестр

14:40

Эл алдында келет ырдагым

15:05

Лира: М. Абылкасымова

15:20

Устат: Б. Феферман жөнүндө Чолпон Мукашевна айтып берет

15:40

Таңшы комуз

16:05

Тил маданияты: Көөнө сөздөр жөнүндө

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Ден соолукка зыяндуу бактериялар

16:40

Классикалык музыка

17:00

Улут саламаттыгы: Адамын денесине витаминдердин жетишсиздиги эмнеге алып келет?

18:00

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Ырымда менин канатым

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: Мен сенсиз...

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Обон

1:00

Улуттук оюндар

1:20

Алгачкы оркестр

1:40

Насыйкат

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Тарых табериги

7:10

Балам менин сыймыгым

7:40

Махабат ырлары

7:55

Сен сүйгөн обон: И.Аманбаев

8:17

Көркөм окуу: С. Эралиев "Ак Мөөр"

8:47

Эсиңде калса айта жүр

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар Элдик аспаптык музыка

9:47

Дил азык

10:00

Көңүл ыргактары: Ы. Борончиев

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Р. Тилемишова

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Эсен Молдокулова

13:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Мезгил жана музыка: К.Чодронов.1-уктуруу

14:20

Ретро: К.Шульженко

14:40

Өнөркана: Аруужан Алымкулова - этникалык кийимдерди жасайт

15:05

Лира: Эрнист Турсуновдун сөзүнө жазылган ырлар.

15:20

Тарыхый инсан: Болот Мамбетовдун 110 жылдыгына карата. Д. Абдыжалилов

15:40

Таңшы комуз

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Радиофонд

18:00

Радиосериал: З. Сооронбаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Аман Саспаев “Кошо жашай берет экен”

19:00

Ыр десте

20:00

Ымандай сыр: Карбалас Бакиров. 2-уктуруу

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Санат

1:40

Дил азык

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Аңгемелер түрмөгүнөн

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тил маданияты

6:00

Республика боюнча профилактика

14:00

Театр микрофондо: "Кыз-күйөө"

15:30

Өнөр сереси: Айтыш

18:00

Адабият айдыңында

18:30

Эстрадалык концерт

18:50

Дүйнөлүк поэзиядан

19:00

Ыр кесипти тандабайт

19:20

Асыл ойлор

19:30

Дүйнө өмүр: Алым Токтомушев

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Алтынчы күндүн кечинде: А. Барпиев

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

1:30

Өнөр сереси

4:00

Радиомектеп

4:30

Ырымда менин канатым

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: М. Байжиев "Төрт адам"

14:26

Өнөр сереси: Айтыш

17:00

Бейне

18:00

Дил жаңырыгы: Абды Сатаров

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан: СССРдин эл арт Б Төлөгөнова

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары: Сагынбек Махаматкул уулу.

19:20

Радио ыр кесе

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Кечки кеп

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Театр микрофондо

1:26

Өнөр сереси

4:00

Талантка таазим

4:30

Кечки кеп