Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Дүйнөлүк адабият

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары: Мекен темасындагы ырлар

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Атахан Кожогулов

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш Алибек Днишев

13:20

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40 азыр эфирде

Вива музыка Камералык-аспаптык музыка

14:00

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. Санат: Тарбиянын таасирлери

14:20

Бир ырдын баяны: "Издеп жүрөм" с. А. Жакыпбеков, о. М. Рыскулбеков, аткаруучу Г. Мамашева

14:40

Сахна: Т. Абдымомунов "Абийир кечирбейт"

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Э. Эрматов

15:20

Адмирал: Г. Темированын эскерүүсү

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Дүйнөлүк адабият: Индия акыны Рабиндранат Тагор

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Орозонун пайдасы

16:40

Классикалык музыка

17:00

Энеден тарбия башталат, эне тилден улут сакталат

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: А. Капай уулу "Чыңгызхан жана бакшы"

19:00

Ыр десте

20:00

Өмүрлөш элек: Жусуп Толтойдун аялы Сабира эже

20:30

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу: Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон: А. Атабаев

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: "Жолдор...жолдор…"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Бир ырдын баяны

1:20

Өмүрлөш элек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Н. Алымбеков "Куттуу куран"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. "Насыйкат" Балага мамиле

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Атрибуттарды изилдөөчү, тарыхчы Алмаз Шергазиев

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш Нани Брегвадзе

13:20

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Манас ааламы: Алмамбеттин окуясы, 3-уктуруу

14:20

Музыка дилдин тили

14:40

Кыл калем: Кыргыз сүрөтчүлөрүнүн Алма Атада өткөн көргөзмөсү

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Надырбек Алымбеков

15:20

Асылзат: Ажарбүбү Калдарбекова мурдагы партиялык кызматкер

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Улуттук оюндар Кыргыз күрөшү

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер Колго кам көрүү

16:40

Классикалык музыка

17:00

Чак-мак: Балдар курстары

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: А. Капай уулу "Чыңгызхан жана бакшы"

19:00

Ыр десте

20:00

Дил маек: Кемел Ашыралиев

20:30

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон: Т. Казаков

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Вива музыка

1:20

Дил маек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Э. Көчүмкулова

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Муслим Магомаев

13:20

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Көчмөндөр салты: Манас эпосундагы ырым-жырымдар

14:20

Кыргыз композиторлору Кубаныч Осмонов

14:40

Театр дүйнөсүндө: Ч. Айтматов атындагы орус улуттук драма театры

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Эркин Тазабековдун сөзүнө жаз-н ырлар

15:20

Унутулгус элес: Жалил Сыдыков

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Улут уңгусу: Бата

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер

16:40

Классикалык музыка

17:00

Ой талкуу

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу А. Капай уулу "Чыңгызхан жана бакшы"

19:00

Ыр десте

20:00

Доорлор баяны Айкелдер

20:30

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон: К. Артыков

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: “Аптап аңгемелери”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Музыка дилдин тили

1:20

Дүйнө өмүр

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары: Балдар ырлары

9:25

Поэзия мүнөттөрү: Балдар ырлары

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. "Насыйкат" Бала - бакыт

10:00

Түз эфирде жолугушуу: Балдар ФМ радиосунун жамааты

11:00

Түз эфирде жолугушуу: "Ак шоола" балдар хору

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш Робертино Лоретти

13:20

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Алгачкы оркестр

14:40

Эл алдында келет ырдагым: Эльмира Дүйшеева

15:00

Жаңылыктар

15:05

Балдар дүйнөсүнө саякат

16:05

Бала деген баладай: Балдарга туура мамиле

16:25

Балдар дүйнөсүнө саякат

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу А. Капай уулу "Чыңгызхан жана бакшы"

19:00

Ыр десте

20:00

Күн балдары

20:30

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон: Балдар ырдашат

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: "Күнүлөштөр"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Улуттук оюндар

1:20

Алгачкы оркестр

1:40

Насыйкат

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар Элдик аспаптык музыка

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу Композитор Ишенбек Мухтар уулу

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш Ренат Ибрагимов

13:20

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

13:40

Вива музыка Хор музыкасы

14:00

Мезгил жана музыка М.Махмутова

14:20

Ретро ВИА “Рок- Ателье”

14:40

Өнөркана Б.Бекишова

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Б. Чотурова

15:20

Тарыхый инсан И.Арабаев

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Жаш толкун: КМЮА жана МАУПФИТ

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти. Флейтист Александр Корнеев ойнойт

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Роза Рыскелдинова “Кызганыч”

19:00

Ыр десте

20:00

Оп майда: Театр ишмерлер союзунун төрагасы Ж. Кулманбетов

20:30

Адабияттык уктуруу Ш. Дүйшеев "Агындылар"

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон: Композитор Райхан Бейшеналиева

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: "Мекендештер"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Санат

1:40

Дил азык

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тил маданияты

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан Качкынбай Осмоналиев

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Талантка таазим: Ж . Чабалдаев

9:00

Ой талкуу

10:00

Радиомектеп

10:30

Адабият тарыхы Куудулдар

10:40

Алтын казынага кабыл алынган чыгармалар

11:00

Бейне Т. Самудинов

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо А.Кекилбаев “Кудук баяны” КМАДТ

15:27

Өнөр сереси: Г. Тойгонбаева сахнада 25 жыл

17:00

Улутман

18:00

Адабият айдыңында: С. Станалиев менен. "Кызыл учкун" ийрими

18:30

Эстрадалык концерт

18:50

Дүйнөлүк поэзиядан

19:00

Ыр кесипти тандабайт: Чыныбекова Назгүл

19:20

Асыл ойлор

19:30

Дүйнө өмүр Акын Жоробек Султаналиев

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Алтынчы күндүн кечинде Б. Какишева

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы КР гимни

0:00

Театр микрофондо

2:27

Өнөр сереси

4:00

Радиомектеп

4:30

Ырымда менин канатым

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо Иман Алдеев “Муундарга белек” Радиопостановка

14:27

Өнөр сереси Ж. Ысманов

17:00

Бейне

18:00

Дил жаңырыгы Шербет Келдибекова

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан Дмитрий Бортнянскийдин хордук чыгармалары

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары Азамат Бедияров

19:20

Радио ыр кесе КУАДТ

20:00

Күзгү К. Абдраманов

20:30

Кечки кеп Сүйөркул Тургунбаев

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: "Чыгыш жылдыздары"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Театр микрофондо

1:27

Өнөр сереси

4:00

Талантка таазим

4:30

Кечки кеп

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо Иман Алдеев “Муундарга белек” Радиопостановка

14:27

Өнөр сереси Ж. Ысманов

17:00

Бейне

18:00

Дил жаңырыгы Шербет Келдибекова

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан Дмитрий Бортнянскийдин хордук чыгармалары

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары Азамат Бедияров

19:20

Радио ыр кесе КУАДТ

20:00

Күзгү К. Абдраманов

20:30

Кечки кеп Сүйөркул Тургунбаев

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Адабияттык уктуруу Н. Алымбеков "Куттуу куран"

22:30

Сен сүйгөн обон

22:50

Асыл ойлор

23:00

Бейпил түн: "Чыгыш жылдыздары"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Театр микрофондо

1:27

Өнөр сереси

4:00

Талантка таазим

4:30

Кечки кеп