Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: “Карышкырга кат”

9:35

Поэзия мүнөттөрү

9:45

Кубулжуйт элдик аспаптар

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Съездбек Таштекеев

12:00

Ыр десте

13:05

Манас ааламы: Каныкейдин Тайторунун чабышы

13:25

Искусство чеберлеринин концерти: Антонина Нежданова ырдайт

13:37

Адабияттык уктуруу: С. Станалиев "Ак жарыктын айыкпаган сыныгы"

14:00

Бир ырдын баяны: “Кайдасыңар карлыгачтар” о. Атайбек Бөдөшовдуку, с. Исабек Исаков

14:20

Театр дүйнөсүндө: Жекшен Арзыгуловдун кыргыз театрындагы орду

14:40

Классикалык музыка

15:05

Лира: Алмаш Чойбекова

15:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

15:40

Таңшы комуз: Санарбек Карымшаков

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Кыргыз наркы: Ырым-жырымдардын мааниси

17:00

Улуу Манасты укчу маал

17:10

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

17:30

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Көчмөндөр маданияты: Көчмөндөр оюндарындагы маданий иш чаралар

20:20

Сен сүйгөн обон: Акматкалый Сыдыков

20:40 Э

сиңде калса айта жүр: 23-февралга карата

20:50

Кел бөбөгүм, жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Махабатты аздектеген улуулар”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Эргиме

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: “Жамийла”

9:35

Поэзия мүнөттөрү

9:45

Кубулжуйт элдик аспаптар

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Сатылган Сазаев

12:00

Ыр десте

13:05

Кыргыз тарыхы: Усун жана Даван (Дабан) мамлекеттери

13:25

Искусство чеберлеринин концерти: КРнын Эл артисти Эрмек Мойдунов

13:37

Адабияттык уктуруу: С. Станалиев "Ак жарыктын айыкпаган сыныгы"

14:00

Музыка дилдин тили

14:20

Кыл калем: Кыргызстан сүрөтчүлөр уюмунун алдындагы жаш сүрөтчүлөр бирикмесинин төрагасы Замир Илипов

14:40

Классикалык музыка: М. Раухвергер

15:05

Лира: Ж. Мамытов

15:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

15:40

Таңшы комуз: К Орозов “Сынган бугу” күү баяны

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Чак-мак: Плагиат музыкада

17:00

Улуу Манасты укчу маал

17:10

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

17:30

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Өнөркана: Шырдак

20:20

Сен сүйгөн обон: Абдыманап Торобеков

20:40

Эсиңде калса айта жүр: Н. Табалдиева

20:50

Кел бөбөгүм, жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Барк албаган сезим”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Эргиме

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тил маданияты

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: С.Станалиев

9:35

Поэзия мүнөттөрү

9:45

Кубулжуйт элдик аспаптар

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Режиссер Айбек Дайырбеков, продюссер Толкун Дайырбекова. “Дарак ыры” тасмасы боюнча

12:00

Ыр десте

13:05

Тил маданияты: Кеп маданияты 2-укт. С. Мусаев катышат

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: С. Станалиев "Ак жарыктын айыкпаган сыныгы"

14:00

Кыргыз композиторлору: Т. Чокиев

14:20

Унутулгус элес: Нураалы Турапов

14:40

Классикалык музыка: Сергей Слонимский

15:05

Лира: Жолон Мамытов

15:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

15:40

Таңшы комуз: А. Эсенгулова

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Ой талкуу: Түш, аян

17:00

Улуу Манасты укчу маал

17:10

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

17:30

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Тагдыр тамчылары: Арууке

20:20

Сен сүйгөн обон: Б.Тургунбаев

20:40

Эсиңде калса айта жүр: Н. Табалдиева

20:50

Кел бөбөгүм, жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Эмнелер бар эртеңдердин боюнда”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Эргиме

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Көчмөндөр салты

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: Ак-Кеме 1-уктуруу

9:35

Поэзия мүнөттөрү

9:45

Кубулжуйт элдик аспаптар

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Э. Мааданбеков

12:00

Ыр десте

13:05

Көчмөндөр салты: Кыз узатуу

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: С. Станалиев "Ак жарыктын айыкпаган сыныгы"

14:00

Оркестр үнү жаңырат

14:20

Дүйнөлүк адабият: Борис Пастернак

14:40

Классикалык музыка: Сергей Слонимский

15:05

Лира: Э.Турсунов

15:20

Адабияттык уктуруу: Ш. Дүйшеев "Агындылар"

15:40

Таңшы комуз: Намазбек Шеркулов

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Улут саламаттыгы: Варикоз оорусу

17:00

Улуу Манасты укчу маал

17:10

Радиосериал: З. Сооронбаева "Жапайы розалар"

17:30

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Уялаш таланттар: Таттыбүбү, Нуркан Турсунбаевдер

20:20

Сен сүйгөн обон: Асанкалый Керимбаев

20:40

Эсиңде калса айта жүр

20:50

Кел бөбөгүм, жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Закымдар"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Эргиме

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тасма таржымалы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча жазылган опера - балеттик музыка

9:35

Поэзия мүнөттөрү

9:45

Кубулжуйт элдик аспаптар

10:00

Улуу тоонун уулумун

11:00

Түз эфирде жолугушуу: КРнын мамлекеттик чек ара кызматынын ыр бий ансамблинин солисттери

12:00

Ыр десте

13:00 азыр эфирде

Мекенге кызмат: К. Үсөнбеков атындагы лицей

14:00

Ой талкуу: Аскердик кызмат өтөө милдети кандай?

15:05

Лира: К.Маликов

15:20

Алтын добуш

15:40

Таңшы комуз: Намазбек Шеркулов

16:05

Акыл шерик

17:00

Улуу Манасты укчу маал

17:10

Нуска

17:30

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Ата-мекен ыйык жерим

20:20

Сен сүйгөн обон: Э. Мукамбетов

20:40

Эсиңде калса айта жүр

20:50

Кел бөбөгүм, жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Мекен ыйык баарынан"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Эргиме

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Адабият айдыңында

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: Азис Салиев

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кулкү менен ыр менен

8:30

Дил маек: Ж. Чыманов

9:00

Ой талкуу

10:00

Радиомектеп

10:30

Адабият тарыхы: “Майдан” романы

10:40

Жаңы кабыл алынган чыгармалар

11:00

Бейне

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: Ж.Садыков “Таабалды Пудовкин” КМАДТ

15:10

Өнөр сереси

17:00

Бекбекей, Шырылдаң

18:00

Эстрадалык концерт

18:20

Адабият айдыңында

18:40

Ретро концерт: Ырчы Игорь Демарин

19:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

19:30

Өмүрлөш элек: Айсалкын Кыйыкбаева

20:00

Шыгыр

20:20

Асыл ойлор

20:30

Алтынчы күндүн кечинде: Ж. Алыбаев

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: «Күтүүнүн аягы»

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

2:10

Өнөр сереси

4:00

Өмүрлөш элек

4:30

Радиомектеп

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыргыз тарыхы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: Ыбырай Туманов

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Ааалам жолу айылдан

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: Э.Хемингуэй “Канаты кайрылган махабат”

14:25

Өнөр сереси

17:00

Улутман: Жер суу жана уруу аттары

18:00

Асыл ойлор

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан: СССРдин эл арт. Марина Смирнова

18:30

Радиотеатр

19:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

19:30

Асылдарым: С. Рыспаев

20:00

Ырга айланган өмүр: К Букалаев

20:30

Аңгемелер түрмөгүнөн: Султан Раев “Кечиккен жолугушуу”

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Арзуу айткан айлуу түн: Т. Адышева

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Театр микрофондо

1:25

Өнөр сереси

4:00

Ырга айланган өмүр

4:30

Асылдарым