Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Дүйнөлүк адабият

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Балдар адабияты боюнча

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Артык Мырзабаев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка: Камералык-аспаптык музыка

14:00

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. Санат: Үй-бүлө адеп-ахлагы

14:20

Бир ырдын баяны: “Ала - Тоо” сөзү Эркин Тазабековдуку, обону жана аткаруучу Абидин Темиров

14:40 азыр эфирде

Сахна: “Торростук зөөкүр”

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Какен Алмазбеков

15:20

Айтматов ааламы: Үмүт Култаева

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Дүйнөлүк адабият: немец жазуучусу Генрих Ман 2-укт.

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Финансылык сабаттуулук

16:40

Классикалык музыка

17:00

Кыргыз наркы: Саяпкерлик

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Арам Хачатурян чыгармалары

18:27

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

19:00

Ыр десте

20:00

Өмүрлөш элек: Анара Сыдыгалиева

20:30

Сен сүйгөн обон: Атайбек Бөдөшев

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Жан дүйнөнү удургуткан ойлор...”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Бир ырдын баяны

1:20

Өмүрлөш элек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү: Э. Ибраев “Тилим менен улутмун”

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Асыл ойлор

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Тилчилер катышат

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Тил- эл байлыгы: К. Карасаев

13:40

Вива музыка

14:00

Манас ааламы: Манастын Ала-Тоону душмандардан бошотууга аттанышы же экинчи казаты

14:20

Музыка дилдин тили

14:40

Кыл калем: Сүрөтчү Талант Өгөбаев

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Капар Абдрахманов

15:20

Асылзат: А.Мадиева 2-ук

15:40

Эне тилим- эне сүтүм: Б. Орузбаева

16:00

Жаңылыктар

16:05

Адабият айдыңында: Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Тил маданияты: Алфавит тууралуу М. Абжапаров

17:00

Чак-мак: Эх, ырлар!

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Тилим менен улутмун: Б. Үмөталиева

19:00

Ыр десте

20:00

Дил маек: Ж. Акималиев

20:30

Сен сүйгөн обон: Бекболот Абдраимов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Замандаш

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Вива музыка

1:20

Дил маек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

5:57

Музыка

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Б Бейшеналиева ат КММИУнин мугалими Чолпон Турумбаева 50 жашта

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Акматаалы Тентимишев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка

14:00

Көчмөндөр салты: Келиндин жүрүм-турум маданияты

14:20

Кыргыз композиторлору: К. Асанбаев. 3- укт

14:40

Театр дүйнөсүндө: Капар Медетбеков атындагы Талас об.к музыкалык драма театры

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: М. Абылкасымова

15:20

Унутулгус элес: Шамшыбек Өтөбаев

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Улут уңгусу Сөздүн күчү

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Аквариумду туура күтүү

16:40

Классикалык музыка

17:00

Ой талкуу: Коштошуу зыйнаты

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

19:00

Ыр десте

20:00

Өрнөктүү өмүр М. Мамакеев

20:30

Сен сүйгөн обон: Н.Турсунбаев

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Эрдиктердин мекени”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Музыка дилдин тили

1:20

Дүйнө өмүр

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Асыл ойлор

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Аскердик оркестрдин курамы

12:00

Ыр десте

13:00

Майданда баскан жол: К. Үсөнбаев

13:40

Вива музыка

14:00

Өчпөс ысымдар: Д. Асанов

14:30

Ата Журтка таазим

15:00

Кан кечкен жылдар: С. Жусуев

15:20

Мекен ыры

15:40

Согуш жылдарында С. Эралиев

16:00

Ата Журтка таазим: Радиокомпозиция

17:00

Бейне: А. Асакеев

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

19:00

Ыр десте

20:00

Ырымда менин канатым: З. Шакеева

20:30

Сен сүйгөн обон: Бүгүн Мекенди Коргоо күнү

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Сүйүү саптары"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Адабият айдыңында

1:20

Улут сыймыгы

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар: Элдик аспаптык музыка

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Кундуз Карыпбаева

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Сейдакмат Токтоналиев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка Хор музыкасы

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Ретро: ВИА “Самоцветы”

14:40

Өнөркана: Зыйнат Момунбаева- булгары менен иштейт.

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Таш Мияшовдун сөзүнө жазылган ырлар.

15:20

Тарыхый инсан: Калыйнур Үсөнбаев

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Жаш толкун: К. Көлбаев атындагы авто жол колледжи

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Гитарада Алексей Агибалов

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Бейшебай Усубалиев “Кыз”

19:00

Ыр десте

20:00

Ымандай сыр

20:30

Сен сүйгөн обон: О.Турсуниязов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Замандаш: Закирбек Дүйшөнбек уулу

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Эл ичи - өнөр кенчи

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар: Элдик аспаптык музыка

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Кундуз Карыпбаева

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Сейдакмат Токтоналиев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка Хор музыкасы

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Ретро: ВИА “Самоцветы”

14:40

Өнөркана: Зыйнат Момунбаева- булгары менен иштейт.

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Таш Мияшовдун сөзүнө жазылган ырлар.

15:20

Тарыхый инсан: Калыйнур Үсөнбаев

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Жаш толкун: К. Көлбаев атындагы авто жол колледжи

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Гитарада Алексей Агибалов

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Бейшебай Усубалиев “Кыз”

19:00

Ыр десте

20:00

Ымандай сыр

20:30

Сен сүйгөн обон: О.Турсуниязов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Замандаш: Закирбек Дүйшөнбек уулу

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Эл ичи - өнөр кенчи

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар: Элдик аспаптык музыка

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Кундуз Карыпбаева

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш: Сейдакмат Токтоналиев

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка Хор музыкасы

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Ретро: ВИА “Самоцветы”

14:40

Өнөркана: Зыйнат Момунбаева- булгары менен иштейт.

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Таш Мияшовдун сөзүнө жазылган ырлар.

15:20

Тарыхый инсан: Калыйнур Үсөнбаев

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Жаш толкун: К. Көлбаев атындагы авто жол колледжи

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Гитарада Алексей Агибалов

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Бейшебай Усубалиев “Кыз”

19:00

Ыр десте

20:00

Ымандай сыр

20:30

Сен сүйгөн обон: О.Турсуниязов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Замандаш: Закирбек Дүйшөнбек уулу

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Эл ичи - өнөр кенчи

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Омор Султановдун “Ак жол” повести. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тил маданияты

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: А. Салиев

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Улут сыймыгы: С. Бекмуратов

9:00

Ой талкуу

10:00

Радиомектеп

10:30

Адабият тарыхы: Эпистолярдык форма

10:40

Алтын казынага кабыл алынган чыгармалар

11:00

Бейне: Койчуман Момункулов

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо Ж.Садыков “Таабалды Пудовкин”

15:10

Өнөр сереси: Т. Актанов

17:00

Күжүрмөн күрөш- максаттуу кадам: Ата- эне менен баланын мамилеси

18:00

Айтыш

18:20

Дүйнөлүк поэзиядан: Индия акындарынын ырлары Кубанычбек Басылбековдун котормосунда.

18:30

Эстрадалык концерт

19:00

Ыр кесипти тандабайт: Чек ара кызматкери обончу, аткаруучу Дүйшөн Сатыбалдиев

19:30

Дүйнө өмүр

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Алтынчы күндүн кечинде: К. Жакшылыков

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Мен издеген асылдык"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

2:10

Өнөр сереси

4:00

Ырымда менин канатым

4:30

Радиомектеп

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: Ричард Райт “Калчаган кайран турмуш”

14:28

Дастан-термелер

15:00

Өнөр сереси

17:00

Бейне: А. Сариев

18:00

Дил жаңырыгы: Зайырбек Ажыматов

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан: СССРдин эл арт Мария Биешу ырдайт.

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары

19:20

Радио ыр кесе Ч. Исабаев атындагы Камбаркан фольк ансамбли

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Кечки кеп Эрнис Турсунов

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Театр микрофондо

1:28

Дастан-термелер

2:00

Өнөр сереси

4:00

Улут сыймыгы

4:30

Кечки кеп

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: Ричард Райт “Калчаган кайран турмуш”

14:28

Дастан-термелер

15:00

Өнөр сереси

17:00

Бейне: А. Сариев

18:00

Дил жаңырыгы: Зайырбек Ажыматов

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан: СССРдин эл арт Мария Биешу ырдайт.

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары

19:20

Радио ыр кесе Ч. Исабаев атындагы Камбаркан фольк ансамбли

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Кечки кеп Эрнис Турсунов

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Театр микрофондо

1:28

Дастан-термелер

2:00

Өнөр сереси

4:00

Улут сыймыгы

4:30

Кечки кеп