Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Дүйнөлүк адабият

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Театр менин өмүрүм

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алгачкы театр

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка: Камералык-аспаптык музыка

14:00

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. Санат: Ар-намыстуулук

14:20

Бир ырдын баяны: "Жыйырманчы жаз", с. К. Көкүлов, о. Т. Казаков

14:40

Театр күнүнө карата: Театр алдында уюшулган сыйлыктар

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Мидин Алыбаев

15:20

Айтматов ааламы Осмонакун Ибраимов. 2-уктуруу

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Дүйнөлүк адабият: Томас Манн, 2-укт.

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Тери оорулары

16:40

Классикалык музыка

17:00

Кыргыз наркы: Улуттук тамак-аш

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Евгений Кисин

18:27

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Мукемдин жүрөгү неге чүрүштү"

19:00

Ыр десте

20:00

Өмүрлөш элек: Ж.Сыдыкбаева

20:30

Сен сүйгөн обон: А. Кыязов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Сахнада жанган өмүрлөр"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр менин өмүрүм

1:00

Бир ырдын баяны

1:20

Биз экөөбүз

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Мукемдин жүрөгү неге чүрүштү"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Ыйман, адеп жана маданият жылына карата. Насыйкат: Учурашуу адеби

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: Драматургдар

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка

14:00

Манас ааламы: Театр жана манас

14:20

Музыка дилдин тили

14:40

Кыл калем

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Ж. Тынымсеитова

15:20

Асылзат: Байтикеева Жумагүл

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Адабият айдыңында: Алыкулдун сүйүү ырлары

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Тишти сактоо

16:40

Классикалык музыка

17:00

Чак-мак: Патриоттук ырлар

18:00

Анвар Куттубаеваны эскерүү

19:00

Ыр десте

20:00

Дил маек: А.Осмонов

20:30

Сен сүйгөн обон: Абидин Темиров

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Замандаш: Зарема Асаналиева

23:00

Бейпил түн: "Мезгил жебеси"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Вива музыка

1:20

Дил маек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Мукемдин жүрөгү неге чүрүштү"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: М. Аликеев

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка

14:00

Көчмөндөр салты: Баш кийим. Калпак

14:20

Кыргыз композиторлору: К. Асанбаев

14:40

Театр дүйнөсүндө: КР Эл жазуучусу Т.Абдымомунов

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Рамис Рыскуловдун сөзүнө жазылган ырлары

15:20

Унутулгус элес: Ч. Кожомжаров

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Улут уңгусу: Ой

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Көчөттөр

16:40

Классикалык музыка

17:00

Ой талкуу: Кайдыгерлик 2-укт

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Ж. Абдыкадыровду эскерүү"

19:00

Ыр десте

20:00

Өрнөктүү өмүр: Аваз Сырымбетов-2

20:30

Сен сүйгөн обон: К. Досманбетова

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Менин үйүм”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Музыка дилдин тили

1:20

Дүйнө өмүр

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Ж. Абдыкадыровду эскерүү"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20 азыр эфирде

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Ыйман, адеп жана маданият жылына карата. Насыйкат. Жолдо жүрүү маданияты

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: А. Каленов

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш

13:20

Адабияттык уктуруу: Ч. Айтматов "Кылым карытар бир күн"

13:40

Вива музыка

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Алгачкы оркестр

14:40

Т. Абдымомунов атындагы КУАДТна 90 жыл

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Качкын Оторбаев - КР Жазуучулар Союзунун мүчөсү, акын, журналист

15:20

Устат: Жыпар Шалтакбаева

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Тил маданияты: Китептердин бет ачаары

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Блефаропластика

16:40

Классикалык музыка

17:00

Улут саламаттыгы: Нарколог врач

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Ж. Абдыкадыровду эскерүү"

19:00

Ыр десте

20:00

Ырымда менин канатым: Д. Ниязбекова

20:30

Сен сүйгөн обон: Төлөгөн Томотоевдин ырлары

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Тоодогу ойлор"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Адабият айдыңында

1:20

Алгачкы оркестр

1:40

Насыйкат

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Ж. Абдыкадыровду эскерүү"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:45

Адабияттык уктуруу: "Кут алчу билим"

9:50

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Манас төр

11:00

Түз эфирде жолугушуу: З. Үсөнбаев

12:00

Ыр десте

13:00

Жаңылыктар

13:05

Алтын добуш

13:20

Адабияттык уктуруу

13:40

Вива музыка

14:00

Апрель баатырлары: Бакыт Турганбаев

14:20

Ретро: Россия. эмг. с. арт. Анна Резник

14:40

Өнөркана: Жамбы Карабекова - сыйлык ээси

15:00

Жаңылыктар

15:05

Лира: Жакшылык Алымов

15:20

Тарыхый инсан: Т. Айтматов

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар

16:05

Хит-парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Жаш толкун: КМЮА менен Н. Исанов атындагы КМКТжАУ

18:00

Манас төр

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Скрипач Чынара Абдырахманова

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн М Каримов “Арман”

19:00

Ыр десте

20:00

Доорлор баяны: Күн, ай, жыл

20:30

Сен сүйгөн обон: С.Осмонов

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Замандаш: Б. Шаршеналиев

23:00

Бейпил түн: "Керегем сага айтам"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Түз эфирде жолугушуу

1:00

Ретро

1:20

Санат

1:40

Дил азык

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: Б. Жакиев "Ж. Абдыкадыровду эскерүү"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Тил маданияты

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен Кыргызстан!

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Оттой жанган акын эле: Жолон Мамытовду эскерүү

9:00

Күндөрдү күлкү коштосун

10:00

Радиомектеп

10:30

Адабият тарыхы: Элегия

10:40

Алтын казынага кабыл алынган чыгармалар

11:00

Ой талкуу: Бүгүнкү сатира

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: "Курорттогу окуя"

15:27

Өнөр сереси А. Айталиевдин 90 жылдыгына карата айтыш

18:00

Эл ичи - өнөр кенчи. Үмүтай Абдышева

18:20

Дүйнөлүк поэзиядан: Индия акындарынын ырлары. К. Басылбековдун котормосунда

18:30

Эстрадалык концерт

19:00

Бир жылмайып коюңуз: Күлкүлүү окуялардан

19:20

Асыл ойлор

19:30

Дидар: Э. Бекболиев

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Алтынчы күндүн кечинде: Күлкү күнүнө карата куудулдар тууралуу

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Күтүүнүн аягы"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

2:27

Өнөр сереси

5:00

Таңкы концерт

5:40

Улут уңгусу

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: Кылымдарды аралаган ырлар

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Асылдар ааламы

9:00

Балдар ФМ

12:00

Ыр десте

13:00

Театр микрофондо: "Жапалак Жатпасов"

14:55

Өнөр сереси: А. Айталиевдин 90 жылдыгына карата айтыш

17:00

Бейне

18:00

Дил жаңырыгы: Кожогелди Култегин

18:10

Дүйнөлүк музыка казынасынан: Италия композиторлору Луиджи Ардити Джузеппе Тартинин чыгармалары

18:30

Радиотеатр

19:00

Тагдыр тамчылары: Манзура Токтосунова

19:20

Радио ыр кесе: "Баягылар" тобу

20:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

20:30

Кечки кеп: Коомдук ишмер Күмүш Суранова

21:00

Кытай терезеси Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Биздин замандын кишилери"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

1:55

Өнөр сереси

4:00

Улут сыймыгы

4:30

Кечки кеп