Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Дүйнөлүк адабият

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал Ж. Исабаева "Адашкандар"

11:00

Кыргыз радиосунда мейманда: Ө. Дөөлөев

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Элвира Асанкулова

13:20

Адабияттык уктуруу: А.Жакыпбеков. "Теңири Манас". Көркөм окуган КРнын эл артисти С.Жумадылов

13:40

Вива музыка: Камералык-аспаптык музыка

14:00

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. Санат: Үй-бүлөнүн ынтымагы

14:20

Бир ырдын баяны: “Гүлмира”. Обону Адылбек Кыязовдуку, сөзү Турдубек Эламановдуку

14:40

Тасма таржымалы: “Саякбай” тасмасы

15:05

Лира

15:20

Айтматов ааламы: Мирзохалим Каримов. 2-укт

15:40

Таңшы комуз

16:05

Дүйнөлүк адабият: Ренат Нури Гүнтекин

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Кактар- пайдалуу таттуулар

16:40

Классикалык музыка

17:00

Кыргыз наркы: Үй бүлөдөгү ата-эненин орду

18:00

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: СССРдин эл арт Мария Биешу 2 укт

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Өмүрлөш элек: А. Райымбекова

20:30

Сен сүйгөн обон: С. Жумалиев

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Күзгү дастаркон"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Кыргыз радиосунда мейманда

1:00

Бир ырдын баяны

1:20

Өмүрлөш элек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата. "Насыйкат": Конок күтүү, конокко баруу

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

11:00

Кыргыз радиосунда мейманда: Ш.Касымалиева

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Талгар Жакшылыков

13:20

Адабияттык уктуруу: А.Жакыпбеков. "Теңири Манас". Көркөм окуган КРнын эл артисти С.Жумадылов

13:40

Вива музыка

14:00

Манас ааламы: Көкөтөйдүн ашы

14:20

Музыка дилдин тили

14:40

Кыл калем: КРнын эл сүрөтчүсү А. Осмонов 2- Укт.

15:05

Лира: А. Кыдыров

15:20

Асылзат: Г. Эсенгулова-2

15:40

Таңшы комуз

16:05

Спорт дүйнөсү: Теннис

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Гипотериоз оорусу

16:40

Классикалык музыка

17:00

Чак-мак

18:00

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Дил маек: З. Сооронбаев

20:30

Сен сүйгөн обон

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Кыргыз радиосунда мейманда

1:00

Вива музыка

1:20

Дил маек

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

11:00

Кыргыз радиосунда мейманда: Н. Азыкбаева

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Кубанычбек Кулматов

13:20

Адабияттык уктуруу: А.Жакыпбеков. "Теңири Манас". Көркөм окуган КРнын эл артисти С.Жумадылов

13:40

Вива музыка

14:00

Көчмөндөр салты

14:20

Кыргыз композиторлору: Н. Давлесов

14:40

Театр дүйнөсүндө: Жазуучу, котормочу жана режиссер Жалил Абдыкадыров

15:05

Лира: Эрнис Турсуновдун сөзүнө жаз-н ырлар

15:20

Унутулгус элес: Ж. Мамажанов

15:40

Таңшы комуз

16:05

Улут уңгусу: Сезим

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Богок оорусу

16:40

Классикалык музыка

17:00

Ой талкуу: Сөздүн күчү

18:00

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Доорлор баяны

20:30

Сен сүйгөн обон: Т.Тыныбеков

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Эмгек эрезеси”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Кыргыз радиосунда мейманда

1:00

Музыка дилдин тили

1:20

Дүйнө өмүр

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Ыйман, маданият, адеп жылына карата."Насыйкат"

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

11:00

Кыргыз радиосунда мейманда: Т. Найманбаев

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Замира Мавлянова

13:20

Адабияттык уктуруу: А.Жакыпбеков. "Теңири Манас". Көркөм окуган КРнын эл артисти С.Жумадылов

13:40

Вива музыка

14:00

Асылдар ааламы

14:20

Алгачкы оркестр

14:40

Эл алдында келет ырдагым: Бейшенбек Сыдыков

15:05

Лира: А. Рыскулов

15:20

Устат: Б. Мамбеталиев

15:40

Таңшы комуз

16:05

Тил маданияты: Тамара Абылкасымова 2 –укт.

16:25

Улуу Манасты укчу маал

16:35

Пайдалуу кеңештер: Жылдыздардан пайдалуу кенеш

16:40

Классикалык музыка

17:00

Улут саламаттыгы: Балдар стоматологу

18:00

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти

18:27

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

19:00

Ыр десте

20:00

Ырымда менин канатым

20:30

Сен сүйгөн обон

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Күзгү элегия”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы

0:00

Кыргыз радиосунда мейманда

1:00

Спорт дүйнөсү

1:20

Алгачкы оркестр

1:40

Насыйкат

1:50

Эсиңде калса айта жур

2:00

Адабияттык уктуруу: М. Мамакеев "Мезгил жана инсан"

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Жарыгы калган жылдыздар

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:05

Ала Тоо кайрыктары

9:25

Поэзия мүнөттөрү

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар: Элдик аспаптык музыка

9:47

Дил азык

10:00

"Маданият" журналы

10:40

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

11:00

Кыргыз радиосунда мейманда: КРнын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев

12:00

Ыр десте

13:05

Алтын добуш: Эркин Касымов

13:20

Адабияттык уктуруу: А.Жакыпбеков. "Теңири Манас". Көркөм окуган КРнын эл артисти С.Жумадылов

13:40

Вива музыка

14:00

Мезгил жана музыка: А.Огомбаев. 1-уктуруу

14:20

Ретро: Эльвира Жерздева

14:40

Өнөркана: Тотукан Өскөнбаева.Улуу муундагы тажрыйбалуу чебер

15:05

Лира: Дооронбек Садырбаевдин сөзүнө жазылган ырлар

15:20

Тарыхый инсан: Боронбай Бекмурат уулу

15:40

Таңшы комуз

16:05 азыр эфирде

Хит парад

16:30

Улуу Манасты укчу маал

16:40

Классикалык музыка

17:00

Айтматовду эскерүү

18:00

Радиосериал: Ж. Исабаева "Адашкандар"

18:17

Искусство чеберлеринин концерти: Исаак Альбенис, пианист

18:27

Аңгемелер түрмөгүнөн: Аман Саспаев “Кайнене”

19:00

Ыр десте

20:00

Ымандай сыр

20:30

Сен сүйгөн обон: Р.Бейшеналиеванын ырлары

20:50

Кел бөбөгүм жомок ук

21:00

Кытай терезеси: Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Кыргыз радиосунда мейманда

1:00

Ретро

1:20

Санат

1:40

Дил азык

1:50

Эсиңде калса айта жүр

2:00

Аңгемелер түрмөгүнөн

2:30

Кыргыз радиосунда классика