Көрсөтүүлөр программасы Биринчи Радио

6:00

Станциянын ачылышы.Кыргыз Республикасынын Гимни

6:04

Аба ырайы,анонс

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Миграция

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз

13:00

Кыргызстан маалымат талдоо программасы

14:00

Кытай терезеси

15:00

Азаттык

15:30

"Туркия үнү" радиосу

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан маалымат талдоо программасы

17:28

Реклама,анонс

17:30

Кыргызстан

18:30

Итоги дня

18:59

Анонс

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС

21:30

Азаттык

22:00

Инсанат

22:30

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.Кыргыз Республикасынын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.Кыргыз Республикасынын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан маалымат талдоо программасы

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Серпил

10:45

Национальный Банк сообщает

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Радиоклиника

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Радиоклиника

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:30

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Азаттык

15:30

"Туркия үнү" радиосу

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан маалымат талдоо программасы

17:30

Кыргызстан

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС

21:30

Азаттык

22:00

Күндүн темасы

22:30

Күндүн темасы

22:48

Серпил

22:57

Сөздүк

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни