Бардык видеолор

БИЛЕСИҢБИ? «Баарын билгим келет» көрсөтүүсүнүн максаты бала бакчадан баштап мектеп курака чейинки балдарды тура жолго үндөө, аң сезимин өстүрүү, пайдалуу жана кызыктуу маалыматтарды берүү. Балдардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу, дүйнөгө болгон көз карашын туура калыптандыруу. «Баарын билгим келет» көрсөтүүсүнүн ичинде бир нече рубрикалар камтылган. Алсак, «Салам, жаш талант!», «Жаныбарым-жан досум», «Сону ныр», «Билип ал!», «Таттуутамак», «Балдар жанылыктары».