Бардык видеолор

Акыл ордо “Акыл ордо” интеллектуалдык долбоору мектеп окуучуларына багытталып, программага 8-9-10-11- класстардын окуучулары катыша алышат. Программанын негизин окуучуларга арналган суроолор түзүп, суроолор жөн гана академиялык билим деңгээлине жараша болбостон,катышуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерген логикалуу суроолор да камтыйт. Программага катыша турган ар бир талапкер жогорку денгээлдеги интелекти болушу абзел. Анткени программа учурунда берилүүчү суроолорго тездик менен ой-жүгүртүп, саналуу секунддарда так жана туура жоопту берүүсү керек. ”Билимдүүгө дүйнө жарык”