Телеберүүлөр

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Реклама,анонс

6:07

Биринчиде музыка

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Аймактар

7:25

Реклама,анонс

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Билим жолу

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:08

Реклама,анонс

8:10

Биринчиде музыка

8:13

"Достук" студиясы

8:58

Реклама,анонс

9:00

Новости на Биринчи радио

9:05

Негизги маселе

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:10

Туура сөз

10:30

Эл куту

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Радионун архивинен

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуальный разговор

12:50

Биринчиде музыка

13:00

Новости на Биринчи радио

13:10

Өлкө багыты

13:50

Спортивная неделя

14:00

Дүйнөлүк жаңылыктар

14:10

Особое мнение

14:50

Биринчиде музыка

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Орозодо 30күн

15:20

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Эфирдеги экөө...

17:00

"Жаштар сааты" ток- шоу

17:57

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Туура сѳз

19:00

Апта

19:30

Инсанат

20:20

Элемент

21:00

Точка зрения

21:57

Реклама,анонс

22:00

Кытай Терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:58

Реклама,анонс

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Аймактар

7:25

Реклама,анонс

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Биз жашаган өлкөдө

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:08

Реклама,анонс

8:10

Биринчиде музыка

8:13

"Достук" студиясы

8:58

Реклама,анонс

9:00

Новости на Биринчи радио

9:05

Негизги маселе

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:10

Туура сѳз

10:30

Эл куту

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Кыргыз өндүрүшү

11:30

Радионун архивинен

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуальный разговор

12:50

Биринчиде музыка

13:00

Новости на Биринчи радио

13:08

Реклама,анонс

13:10

Өлкө багыты

13:50

Спортивная неделя

14:00

Дүйнөлүк жаңылыктар

14:10

Особое мнение

14:50

Биринчиде музыка

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:08

Реклама,анонс

15:10

Орозодо 30күн

15:20

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

Реклама,анонс

16:02

Биринчиде музыка

16:05

Эфирдеги экөө...

17:00

"Жаштар сааты" ток- шоу

17:57

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Биринчиде музыка

18:45

Санарип Кыргызстан

19:00

Апта

19:30

Мекендештер

19:50

Элемент

20:30

Реклама,анонс

20:33

Биринчиде музыка

21:03

Точка зрения

22:00

Кытай Терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:30

Жер жана адам

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

Реклама,анонс

9:10

Түз байланыш

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Мекендештер

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07 азыр эфирде

Актуальный разговор

11:27

Реклама,анонс

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Биринчиде музыка

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Коомдук пикир

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай Терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Орозодо 30күн

15:26

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

Жер жана адам

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Экономика

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:20

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:17

Реклама,анонс

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:30

Жер жана адам

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

Реклама,анонс

9:10

Прямая связь

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Биринчиде музыка

10:20

Улуттук Банк билдирет

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Маанилүү маек

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07

Маанилүү маек

11:27

Реклама,анонс

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Биринчиде музыка

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Коомдук пикир

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай Терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:24

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

Точка зрения

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

Жер жана адам

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Билим жолу

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:20

Точка зрения

23:17

Реклама,анонс

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:30

Жер жана адам

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

Реклама,анонс

9:10

Түз байланыш

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Өлкө багыты

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:05

Актуальный разговор

11:25

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:42

Биринчиде музыка

11:45

Дуйнөлүк жаңылыктар

11:50

Коомдук пикир

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай Терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Орозодо 30күн

15:26

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:50

Биринчиде музыка

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

Жер жана адам

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Вектор

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:20

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:17

Реклама,анонс

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчи музыка

6:30

Жер жана адам

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

Реклама,анонс

9:10

1-кабылдама

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Жашыл мурас

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Маанилүү маек

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:05

Маанилүү маек

11:25

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:42

Биричиде музыка

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Коомдук пикир

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай Терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Орозодо 30күн

15:26

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

Точка зрения

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

Жер жана адам

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Кыргыз өндүрүшү

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:20

Биринчиде музыка

22:26

Точка зрения

23:23

Реклама,анонс

23:25

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:30

Жер жана адам

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

Реклама,анонс

9:10

Эл ѳкүлү

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Санарип Кыргызстан

10:25

Биринчиде музыка

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07

Актуальный разговор

11:27

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:42

Биринчиде музыка

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Коомдук пикир

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай Терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Орозодо 30күн

15:26

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Жума кутбасы

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Жума кутбасы

19:30

"Баш мыйзам" подкасты (КРнын конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата )

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Аймактар

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:20

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:17

Реклама,анонс

23:20

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни