Телеберүүлөр

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Эл куту

6:18

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Биринчиде жаңылыктар

8:35

Негизги маселе

8:40

Реклама,анонс

8:41

Негизги маселе

9:10

Реклама,анонс

9:11

Негизги маселе

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Дүйнөдө...

10:47

Аба ырайы,анонс

10:49

Радиокүзөт

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Реклама,анонс

12:11

Радиоклиника 118

12:40

Реклама,анонс

12:41

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:10

Реклама,анонс

13:11

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Эфир жана мезгил

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:10

Реклама,анонс

17:11

Кыргызстан

17:40

Реклама,анонс

17:41

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:10

Реклама,анонс

18:11

Кыргызстан

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC дүрбүсүндө

19:30

Күн жыйынтыгы

19:40

Реклама,анонс

19:41

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

Итоги дня

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Анонс,аба-ырайы

6:07

Ретро музыка

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Манас (фонд)

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Манас (фонд)

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:09

Реклама,анонс

8:11

Радиокүзөт

8:19

Новости на Биринчи радио

8:28

"Шак жүрүш" ток-шоу

9:28

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Туура сөз

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Аба ырайы,анонс

11:13

Биринчиде музыка

11:28

Реклама,анонс

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:40

Сегодня

11:43

Эл куту

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуалдуу маек

12:40

Новости на Биринчи радио

12:50

Миграция

13:00

Кылым башаты

13:40

Радиокүзөт

13:48

Биринчиде музыка

13:55

Реклама,анонс

14:00

Новости на Биринчи радио

14:10

Зарубежные новости

14:16

Спортивная неделя

14:26

Биринчиде музыка

14:30

Биринчиде жаңылыктар

14:40

Особое мнение

15:20

Реклама,анонс

15:22

Биринчиде музыка

15:30

Түркия үнү

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news

16:10

Эфирдеги экөө...

17:10

Реклама,анонс

17:12

Манас (фонд)

17:57

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Туура сөз

19:00

Чарба-ньюс

19:30

Апта

20:00

Азаттык

21:00

BBC News

21:06

Реклама,анонс

21:08

Биринчиде музыка

21:30

Азаттык

22:00

Кытай терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Ретро музыка

6:50

Анонс,аба-ырайы

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Эл куту

7:20

Манас (фонд)

7:43

Элеттен кабарлар

7:58

Реклама,анонс

8:00

Особое мнение

8:40

Классикалык музыка

9:00

Биринчиде жаңылыктар

9:05

Манас (фонд)

9:30

Азаттык

10:30

Новости на Биринчи радио

10:35

Радиокүзөт

10:43

Биринчиде музыка

10:50

Сегодня

10:53

Зарубежные новости

10:58

Реклама,анонс

11:00

Манас (фонд)

11:20

Кылым башаты

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Биринчиде музыка

12:15

Радиоклиника 118

13:05

Дүйнөдө...

13:10

Чарба-ньюс

13:40

Эл куту

13:55

Биринчиде музыка

14:00

Новости на Биринчи радио

14:05

Туура сөз

14:25

Реклама,анонс

14:28

Классикалык музыка

15:25

Реклама,анонс

15:30

Түркия үнү

16:00

Биринчиде жаңылыктар

16:05

BBC sport news

16:10

Радиокүзөт

16:18

Актуалдуу маек

16:48

Биринчиде музыка

16:58

Реклама,анонс

17:00

Дүйнөдө...

17:05

Радиокүзөт

17:13

Биринчиде музыка

17:15

Манас (фонд)

17:55

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Эл куту

18:55

Реклама,анонс

19:00

Манас (фонд)

19:20

Апта

20:00

Азаттык

21:00

BBC News

21:06

Биринчиде музыка

21:28

Реклама,анонс

21:30

Азаттык

22:00

Кытай терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Новости на Биринчи радио

8:35

Негизги маселе

8:40

Реклама,анонс

8:41

Негизги маселе

9:10

Реклама,анонс

9:11

Негизги маселе

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,ролик

10:41

Дүйнөдө...

10:47

Аба ырайы,анонс

10:49

Миграция

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуальный разговор

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Реклама,анонс

12:11

Радиоклиника 118

12:40

Реклама,анонс

12:41

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:10

Реклама,анонс

13:11

Элемент

13:40

Эфир жана мезгил

13:50

Биринчиде жаңылыктар

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:24

Биринчиде музыка

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:10

Реклама,анонс

17:11

Кыргызстан

17:40

Реклама,анонс

17:41

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:10

Реклама,анонс

18:11

Кыргызстан

18:30

Актуалдуу маек

19:00

Күн жыйынтыгы

19:30

Итоги дня

19:40

Реклама,анонс

19:41

Итоги дня

20:00

Азаттык

21:00

Күн жыйынтыгы

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Биринчиде жаңылыктар

8:35

Негизги маселе

8:40

Реклама,анонс

8:41

Негизги маселе

9:10

Реклама,анонс

9:11

Негизги маселе

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Дүйнөдө...

10:47

Аба ырайы,анонс

10:49

Национальный Банк сообщает…

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Реклама,анонс

12:11

Радиоклиника 118

12:40

Реклама,анонс

12:41

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:10

Реклама,анонс

13:11

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

17:00

Кыргызстан

17:10

Реклама,анонс

17:11

Кыргызстан

17:40

Реклама,анонс

17:41

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:10

Реклама,анонс

18:11

Кыргызстан

18:30

Актуалдуу маек

19:00

Күн жыйынтыгы

19:30

Итоги дня

19:40

Реклама,анонс

19:41

Итоги дня

20:00

Азаттык

21:00

Күн жыйынтыгы

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Новости на Биринчи радио

8:35

Негизги маселе

8:40

Реклама,анонс

8:41

Негизги маселе

9:10

Реклама,анонс

9:11

Негизги маселе

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Кылым башаты

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Аба ырайы,анонс

11:17

Актуальный разговор

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Реклама,анонс

12:11

Радиоклиника 118

12:40

Реклама,анонс

12:41

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:10

Реклама,анонс

13:11

Элемент

13:40

Эфир жана мезгил

13:50

Биринчиде жаңылыктар

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:24

Биринчиде музыка

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:10

Реклама,анонс

17:11

Кыргызстан

17:40

Реклама,анонс

17:41

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:10

Реклама,анонс

18:11

Кыргызстан

18:30

Актуалдуу маек

19:00

Күн жыйынтыгы

19:30

Итоги дня

19:40

Реклама,анонс

19:41

Итоги дня

20:00

Азаттык

21:00

Күн жыйынтыгы

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:35

Биринчиде жаңылыктар

8:40

Реклама,анонс

8:41

Биринчи кабылдама

9:10

Реклама,анонс

9:11

Биринчи кабылдама

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Дүйнөдө...

10:47

Аба ырайы,анонс

10:50

Радиокүзөт

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Реклама,анонс

12:11

Радиоклиника 118

12:40

Реклама,анонс

12:41

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:10

Реклама,анонс

13:11

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:10

Реклама,анонс

17:11

Кыргызстан

17:40

Реклама,анонс

17:41

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:10

Реклама,анонс

18:11

Кыргызстан

18:30

Актуалдуу маек

19:00

Күн жыйынтыгы

19:30

Итоги дня

19:40

Реклама,анонс

19:41

Итоги дня

20:00

Азаттык

21:00

Күн жыйынтыгы

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни