Logo Түз эфир

Тоолуктардын ток-шоусу

Тоолуктардын ток-шоусу

Кыргыз элинин салттуу баалуулуктарын, маданий, руханий,тарыхий өңүттөн талкууга алып, дасыккан адистердин сөздөрү менен көөнөргүс каадабызды көрсөтүү, долбоордун негизги максаты. Мында академиялык билим менен элдик нусканы айкалыштырып, эзелки жана эмики, абалкы жана азыркы жашоо сабактарын жалпы журтка жеткирүүгө аракет болот.