Logo Түз эфир

Өмүр сызыгы

Өмүр сызыгы

Өмүр сызыгы- теледолбоору классикалык музыка, опералык жана балет өнөрүндөгү таланттуу жана залкар инсандардын чыгармачылыгын ачып көрсөткөн көркөм таанып-билүүчү чыграмачылык портрет. Ар бир көрсөтүүдө алардын өмүр жолу архивдик материалдар менен коштолуп театралдык учурлары, сахна артындагы жашоосу жана жакындан билген замандаштарынын кесиптештеринин ойлору менен толукталат.