Видеопортал Төкмө келсе төр бошот

Теледолбоор жөнүндө
Айтыш өнөрүнүн ири устаты болгон төкмөлүк, бир катар элдик дастандарды айткан айтуучулук, калктын жарпын жазган эл шайырлары кыскасы, ар өнөрдүн башын бириктирип турган акын, ырчылар негизги орунда турган. Ушул өнөрлөрдун ичинен төкмөлүк өнөр дагы устат шакирт болуп уланып келе жатат. Азыркы мезгилде төкмө акын Элмирбек Иманалиевтин мектеби улантуучу катары «Төкмө келсе төр бошот» долбоору менен катышып келет.
Чыгаруулар