Видеопортал Манас Таануу

Теледолбоор жөнүндө
"Манас таануу" интеллектуалдык таймашы. "Манас" эпосу - элибиздин руханий табылгасы, укумдан-тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттун сыймыгы. Өсүп келе жаткан жаш муунга тарыхты үйрөтүп, мекенчилдик сезимдерин ойготуп, достукка, биримдикке, улут аралык ынтымакка тарбиялайт.
Чыгаруулар