Теледолбоор жөнүндө
Өз демилгелери менен өз жергесиндеги орчундуу маселелерди көтөрүп чыгып тим болбостон, ал маселелерге коомчулуктун да көңүлүн бурдурууга аракет кылып чечүүгө болгон аракетин жумшап жатышкан прогресивдүү жаштар жөнүндөгү "ЖашCтан" теле-сериалы