Теледолбоор жөнүндө
Бейне – маданият, адабият, руханият, илим-билим жана эли үчүн кызмат кылган азамат атуулдардын эмгегин элге айтууну максат кылып, өз тармагында өзгөчө ийгиликке жетишкен адамдардын бейнесин даӊазалаган көрсөтүү. Эмгеги менен элдин эсинди, кызматы менен калктын жүрөгүнөн түнөк тапкан инсандын иштерин өсүп келе жаткан муунга үлгү катары көрсөтүү бирден бир тарбиянын башаты. Мындан улам кеменгер кишинин бейнесин тартуу аркылуу коомдун алдыӊкы адамдарын атпай журтка айтып берген көрсөтүү.
Чыгаруулар