Видеопортал Агро Чарба

Теледолбоор жөнүндө
Чарбакер – теледолбоору программасы креативдуу, оригиналдуу, көп кырдуу көрсөтүүлөрдү камтыйт. Кыргызстандын айыл чарба экономикасын, кайра иштетүү багыттарын жалпыга маалымдап, оригиналдуу нерселерди багып, өстүрүп, андан жакшы киреше алып, пайдалуу иштерди жасаган жөнөкөй каармандардын ишмердүүлүгү менен тааныштырат.
Чыгаруулар