Видеопортал Кайрымдуу бол

Теледолбоор жөнүндө
«Кайрымдуу бол» көрсөтүүсү - жалпы мекендештерибизди боорукерликке, мээримдүүлүккө жана кайрымдуу болууга үндөгөн жаңы долбоор. Коомдун алсыз катмарына жардам көрсөтүп, аларга жөлөк болуу сиз менен биздин милдетибиз.