Теледолбоор жөнүндө
Капкан - көрсөтүүснүн багыты ар кыл тармактагы ишмердүүлүктү коомчулуктун көзөмөлүнө салып, тиешелүү эксперттердин сунуштары эске алуу менен “Мамлекеттик органдардын жана бакша уюмдардын эффективдүү иштөөсүнө эмнелер тоскоол болуп жатат?”-, деген негизги суроого жооп берүүгө аракет кылат.