Эки элдин ынтымагын бекемдеген ыктыярчылар
Кыргызстан жаңылыктары
Эки элдин ынтымагын бекемдеген ыктыярчылар

АКШнын Тынчтык корпусу өлкөнүн Билим берүү министрлиги менен биргеликте ишке ашырып келген “Англис тилин чет тил катары окутуу” долбоорунун жаңы 10 ыктыярчысы бүгүндөн тарта өлкөнүн алыскы аймактарына жөнөтүлө баштайт. 

Ыктыярчылар алдыдагы эки жылда Чүй, Нарын, Ысык-Көл жана Талас облустарындагы орто мектептердин жергиликтүү англис тили мугалимдеринин дараметин жогорулатуу жана окуучуларга англис тилин үйрөтүү менен алектенишет.