Соттук экспертиза - адилеттикке жетүүнүн жолу
Кыргызстан жаңылыктары
Соттук экспертиза - адилеттикке жетүүнүн жолу

Сот тутумун санариптештирүү соттук экспертизанын жыйынтыгын чыгаруунун мөөнөтүн тездетет. 

Мындай пикирлер азыркы шартта соттук иликтөөнүн теориясынын жана тажрыйбасынын актуалдуу маселелерине арналган конференциянын катышуучулары тарабынан айтылды. Анда “соттук-эксперттик иш жөнүндө” мыйзамга кирип жаткан өзгөртүү толуктоолор талкууга алынып, көз карандысыз же сапаттуу жүргүзүлгөн соттук экспертиза адилеттүүлүккө жетүүнүн бирден-бир куралы болоору белгиленди.