Көрсөтүүлөр программасы

6:58 ГИМН
7:00 Күндарек
7:10 Это интересно
7:20 Ала-Тоо Live
7:50 Кызыктар дүйнөсү
8:00 Мировые новости
8:10 Атайын репортаж
8:20 Дүйнөлүк жаңылыктар
8:30 Это интересно
8:40 Кызыктар дүйнөсү
9:00 Новости
9:15 Это интересно
9:25 Новости
9:35 "Өнүгүүгө карай" (Атайын репортаж)
9:40 Кызыктар дүйнөсү
10:00 Кундарек
10:10 Спец. репортаж
10:20 Биздин экономика
10:40 Это интересно
11:00 Новости
11:20 Атайын репортаж
11:30 Күндарек
11:40 Бизде
12:00 Время спорта
12:20 Новости
12:30 Ала-Тоо Live
13:00 Новости
13:20 Мировые новости
13:35 Ала-Тоо Live
14:00 Дүйнөлүк жанылыктар
14:20 Өнүгүүгө карай (атайын репортаж)
14:25 Ала-Тоо Live
15:00 Новости
15:15 Ала-Тоо Live
15:40 Это интересно
15:50 Дүйнөлүк жаңылыктар
16:00 "Маанилүү маек"
16:30 Биздин экономика
17:00 Күндарек
17:10 Ала-Тоо Live
17:35 Это интересно
17:45 Новости
18:00 Мировые новости
18:10 Күндарек
18:30 ИП «Ала-Тоо»
19:10 Это интересно
19:20 Ала-Тоо Live
19:45 Күндарек азыр эфирде
20:00 Это интересно
20:10 Дүйнөлүк жанылыктар
20:20 Ала-Тоо Live
20:45 Бизде
21:00 «Ала-Тоо» МП
21:40 Кызыктар дүйнөсү
21:50 Атайын репортаж
22:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
22:10 Кундарек
22:30 ИП «Ала-Тоо»
23:10 Это интересно
23:20 Мировые новости
23:30 Кундарек
23:40 Кызыктар дүйнөсү
0:00 «Ала-Тоо» МП
0:40 Мировые новости
0:50 Это интересно
1:00 Кундарек
1:10 Кызыктар дүйнөсү
1:20 Дүйнөлүк жаңылыктар
1:35 Новости
1:55 Без комментариев
2:00 Мировые новости
2:25 Кызыктар дүйнөсү
2:40 Күндарек
3:00 ИП «Ала-Тоо»
3:40 Ала-Тоо Live
4:05 Новости
4:15 Мировые новости
4:25 Это интересно
4:40 Дүйнөлүк жаңылыктар
4:50 Кызыктар дүйнөсү
5:00 "Ала-Тоо" МП
5:40 Это интересно
5:50 Атайын репортаж
6:00 Күндарек
6:25 Мировые новости
6:35 Новости