Көрсөтүүлөр программасы

6:58 ГИМН
7:00 Новости
7:10 Это интересно
7:20 Ала-Тоо Live
7:50 Кызыктар дүйнөсү
8:00 Это интересно
8:10 Күндарек
8:20 Дүйнөлүк жанылыктар
8:30 Атайын репортаж
8:40 Кызыктар дүйнөсү
9:00 Новости
9:15 Мировые Новости
9:25 Кызыктар дүйнөсү
9:35 Интервью
9:45 Новости
10:00 Күндарек
10:10 Кызыктар дүйнөсү
10:20 Ала-Тоо Live
10:50 Это интересно азыр эфирде
11:00 Новости
11:20 Кызыктар дүйнөсү
11:40 Атайын репортаж
11:50 Дүйнөлүк жанылыктар
12:00 Күндарек
12:20 Мировые Новости
12:30 Ала-Тоо live
13:00 Новости
13:10 Ала-Тоо live
13:45 Это интересно
14:00 Дүйнөлүк жанылыктар
14:10 Кызыктар дүйнөсү
14:30 Это интересно
15:00 Новости
15:10 Кызыктар дүйнөсү
15:20 Мировые новости
15:40 Это интересно
15:50 Дүйнөлүк жанылыктар
16:00 Актуальный разговор
16:40 Кызыктар дүйнөсү
17:00 Кундарек
17:15 КЭП- Кесипкөйлөрүн эркин пикири
17:30 Новости
17:40 Ала-Тоо live
18:00 Мировые новости
18:10 Это интересно
18:30 ИП «Ала-Тоо»
19:10 Кызыктар дүйнөсү
19:20 Дүйнөлүк жанылыктар
19:30 Кстати говоря
19:40 Күндарек
20:00 Новости
20:10 Кызыктар дүйнөсү
20:20 Атайын репортаж
20:30 Дүйнөлүк жанылыктар
20:40 Это интересно
21:00 «Ала-Тоо» МП
21:50 Атайын репортаж
22:00 Ала-Тоо live
22:30 ИП «Ала-Тоо»
23:00 Это интересно
23:10 Мировые новости
23:20 Күндарек
23:35 Кызыктар дүйнөсү
23:45 Новости
0:00 «Ала-Тоо» МП
0:50 Кызыктар дүйнөсү
1:00 Новости
1:10 Мировые новости
1:25 Это интересно
1:35 Күндарек
1:50 Дүйнөлүк жанылыктар
2:00 Ала-Тоо live
2:25 Кызыктар дүйнөсү
2:40 Мировые новости
3:00 ИП «Ала-Тоо»
3:40 Это интересно
3:50 Кундарек
4:00 Ала-Тоо live
4:35 Дүйнөлүк жанылыктар
4:45 Новости
5:00 «Ала-Тоо» МП
5:40 Ала-Тоо Live
6:10 Это интересно
6:20 Мировые новости
6:30 Ала-Тоо Live