Көрсөтүүлөр программасы

6:58 ГИМН
7:00 Күндарек
7:10 Итоги недели
8:10 Погода
8:15 Мировые новости
8:30 Новости
8:50 это интересно
9:00 Күндарек
9:10 Дүйнөлук жаңылыктар
9:20 Новости
9:40 Мировые новости
10:00 Күндарек
10:10 Кызыктар дүйнөсү
10:20 Дүйнөлүк жаңылыктар
10:30 Ала-Тоо Live
11:00 Новости
11:15 Күндарек
11:25 Ала-Тоо Live
11:50 это интересно
12:00 Дүйнөлүк жанылыктар
12:10 Ала-Тоо Live
12:35 Кызыктар дүйнөсү
12:40 Күндарек
13:00 Новости
13:10 Погода
13:15 Ала-Тоо Live
13:40 Без комментариев
13:45 Күндарек
14:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
14:10 Это интересно
14:20 Ала-Тоо Live
14:50 Мировой новости
15:00 Новости
15:20 Ала-Тоо Live
15:45 Күндарек
16:00 Дүйнөлүк жанылыктар
16:15 Ала-Тоо Live
16:40 Это интересно
17:00 Күндарек
17:20 Ала-Тоо Live
17:45 это интересно
18:00 Новости
18:10 Кызыктар дүйнөсү
18:30 Ала-Тоо Live
19:00 это интересно
19:10 Күндарек
19:20 Ала-Тоо Live
19:45 Дүйнөлүк жанылыктар
20:00 Дүйнөлүк жанылыктар
20:10 Кызыктар дүйнөсү
20:20 Ала-Тоо Live
20:45 это интересно
21:00 "Жумакайрык" азыр эфирде
22:05 Дүйнөлүк жанылыктар
22:15 Ала-Тоо Live
22:45 Күндарек
23:10 Интервью
23:20 Новости
23:40 Дүйнөлүк жанылыктар
0:00 Жумакайрык
1:00 Ала-Тоо Live
1:25 Новости
1:45 Күндарек
1:55 Без комментариев
2:00 Ала-Тоо Live
2:25 Это интересно
2:45 Новости
3:00 Жумакайрык
4:00 Ала-Тоо Live
4:25 Это интересно
4:35 Кызыктар дүйнөсү
4:45 Новости
5:00 Жумакайрык
6:00 Күндарек
6:10 Мировые новости
6:20 Дүйнөлүк жанылыктар
6:30 Атайын Репортаж
6:40 Кызыктар дүйнөсү