Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Таңкы музыка
09:00 Беш ыргай
09:20 Таңкы музыка
10:00 Жаңы ысым
10:20 Музыка
11:00 Ретро музыка
11:20 Музыка
12:00 “Алтынчы күнү кечинде” (повтор)
13:00 Музыка
17:00 Сахна азыр эфирде
18:00 Музыка
21:00 “Айтыш Төр” (оригинал)
22:00 Музыка
00:00 Сахна
1:00 Түнкү музыка
3:00 Жаңы ысым
3:20 Түнкү музыка