Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Таңкы музыка
09:00 Беш ыргай
09:20 Таңкы музыка
10:00 Жаңы ысым
10:20 Музыка
11:00 Ретро музыка
11:20 Музыка
12:00 “Алтынчы күнү кечинде” (повтор)
13:00 “Кош келиңиздер” (повтор)
14:00 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
21:00 Түгөйлөр таймашы (оригинал)
22:00 Central Asia's Got Talent (Лучшие номера) (повтор)
23:30 Музыка
00:00 Сахна
01:00 Түнкү музыка азыр эфирде
3:00 Жаңы ысым
3:20 Түнкү музыка