Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:12 Сонун ыр
7:15 Познавайка
9:17 Сонун ыр
9:19 Мультсериал
9:37 Мультсериал
10:02 Мультсериал КР
10:35 Концерт
11:05 Таалимтай
11:17 Мультсериал КР
11:20 Билесиңби
11:40 Бөбөк сенин жомогуң
11:48 Muz-Time
12:00 Mult Time
14:01 Мультфильмы
14:47 Muz-Time
14:53 Мультсериал
15:18 Мультфильмы
17:00 Развлечёба
19:00 Таалимтай
19:10 Мультсериал
19:35 Билесиңби
19:55 Космическое путешествие
20:01 Сонун ыр
20:03 Мультсериал КР
20:24 Мультфильмы КР
21:51 Мультсериал
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!