Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:08 Сонун ыр
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:12 Насыят
7:15 Познавайка
9:17 Мультсериал
9:39 Мультсериал
10:01 Мультсериал
10:12 Мультсериал
10:33 Мультсериал КР
10:51 Мультсериал КР
11:00 Манас таануу азыр эфирде
11:30 Жаныбарым жан досум
11:32 Давайте рисовать!
12:00 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:08 Саякатчы сары кыз
16:10 Сонун ыр
16:13 Мультфильмы
18:00 Развлечёба
20:00 Мультсериал КР
20:07 Давайте рисовать!
20:33 Мультфильмы
21:50 Muz-Time
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!