Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Muz-Time
7:12 Көңүлдүү көнүгүү
7:15 Познавайка
9:17 Мультсериал
9:28 Мультсериал
9:50 Мультсериал КР
10:05 Сонун ыр
10:07 Мультсериал
10:30 Мультсериал КР
10:43 Мультсериал
10:56 Данегим
11:56 Сонун ыр
12:00 Mult Time
14:23 Соц ролик
14:31 Мультсериал
14:57 Мультсериал КР
15:10 Muz-Time
15:20 Мультфильмы
16:57 Соц ролик
17:00 Развлечёба азыр эфирде
18:23 Соц ролик
18:31 Мультсериал КР
18:54 Мультсериал
19:01 Соц ролик
19:03 Мультфильмы
20:32 Мультсериал КР
20:58 Мультсериал КР
21:11 Зелёный проект
21:32 Muz-Time
21:40 Мультсериал КР
21:53 Мультсериал
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!