Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Чыгармачылык кече "Өнөр дүйнөсүндө 50 жыл" Ы.Кашкарбаева
9:10 "Бейне" "Эгемен элдин баатыры" Т.Сыдыкбеков
10:10 "Жүңгөгө сапар"
10:40 Көркөм тасма "Кызыл жоолук жалжалым"
12:07 Эскерүү кече "Эстекемди эскерип…" Э.Турсуналиевдин 90 жылдыгына арналган кече
14:00 "МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ" Түз эфир
15:05 Дүйнөлүк классика Дрезден, Саксон мамлекеттик хору
16:39 "Айкөл баяны" "Манас" эпосунан үзүндүлөр
17:00 "Теле Дарс"
17:45 Даректүү тасма "Сеп"
18:00 "Бейне" "Мезгил барактары" М.Байжиев
18:40 Дүйнөлүк классика
18:45 Спектакль М.Байжиев "Сказание о Манасе"
20:21 Документальный фильм "Мастер" М.Байжиев
20:55 Концерт "Ырым сенсиӊ, ыйманымдын жомогу" К.Усупбаевдин 70 жылдыгына карата
22:53 Художественный фильм "Шахматист"