Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Акындардын айтышы"
7:57 Концерт «Көрөӊгө» «Ордо Сахна» этнографиялык театры
9:37 "ТВ казынасынан"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
10:30 Документальный фильм "Дом на краю
12:25 "Арноо концерти"
13:25 "УЛУУ КӨЧ" 5-көрсөтүү
14:47 Художественный фильм "Монгол"
16:41 Чыгармачылык кече «Жүрөктө калган обондор» А.Бөдөшев, К.Эралиева
19:00 "Улутман" Жалал-Абад облусундагы жер-суу аттарынын мааниси
20:00 "Арноо концерти"
21:00 "ДЕБЮТ"
21:20 Концерт «Өмүрлөшүмө» А.Мусабеков, М.Асаналиева
23:45 Художественный фильм "Калашников"