Көрсөтүүлөр программасы

5:00 Таңкы концерт
5:40 Акылдан азап
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таңкы концерт
7:00 Кыргыз радиосунун алтын казынасынан
7:30 Кутмандуу болсун күнүңөр
8:00 Өнөр сереси
10:30 Радиофонд
11:30 Келечек
12:27 Анонс, музыка
12:30 Бейне
13:27 Анонс, музыка
13:30 Театр микрофондо+нон стоп
16:00 Уялаш таланттар
16:30 Биздин обо
17:27 Анонс, музыка
17:30 Радиотеатр
18:00 Өмүрлөш элек
18:27 Анонс, музыка
18:30 Бүгүн кечте
19:27 Анонс, музыка
19:30 Элеттеги элим бар
19:50 Адабий тааным
20:00 Аңгемелер түрмөгү
20:27 Анонс, музыка
20:30 Муза
20:50 Поэзия мүнөттөрү
21:00 Ыр канатында
21:27 Анонс, музыка
21:30 Кытай терезеси
22:30 Ала Тоо таңшыйт
22:50 Көркөм окуу
23:20 Нон стоп
23:30 Арзуу айткан айлуу түн
0:00 Жүрөктө калган ырлар
0:28 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:30 Театр микрофондо азыр эфирде
3:00 Бейне
4:00 Радиотеатр
4:30 Бүгүн кечте