Көрсөтүүлөр программасы

5:00 Таңкы концерт
5:40 Акылдан азап
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таңкы концерт
7:00 Кыргыз радиосунун алтын казынасынан
7:30 Дүйнө өмүр
8:00 Өнөр сереси
10:00 Радиофонд
11:00 Паризат-сүйүү ырлары
11:30 Тааныш үндөр
12:00 Бейне
12:59 Жарнама
13:00 Театр микрофондо+музыка
15:30 Уялаш таланттар
16:00 Биздин обо
16:57 Жарнама
17:00 Радиотеатр
17:30 Биз экөөбүз
17:59 Жарнама
18:00 Бүгүн кечте
18:59 Жарнама
19:00 Элеттеги элим бар
19:20 Адабий тааным
19:35 Эстрадалык концерт
20:00 Муза
20:20 Поэзия мүнөттөрү
20:30 Ыр канатында
20:59 Жарнама
21:00 Кытай терезеси
22:00 Ала Тоо таңшыйт
22:25 Көркөм окуу
22:55 Жарнама
23:00 Арзуу айткан айлуу түн
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:58 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:00 Театр микрофондо
2:30 Бейне
3:30 Радиотеатр
4:00 Бүгүн кечте