Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:03 Биринчиде музыка
6:30 Жер жана адам
7:00 Таңкы Кыргызстан
7:05 Биринчиде жаңылыктар
7:10 Таңкы Кыргызстан
8:00 Биринчиде жаңылыктар
8:05 Реклама,анонс
8:07 Таңкы Кыргызстан
9:00 Новости на Биринчи радио
9:07 Реклама,анонс
9:10 Прямая связь
10:00 Биринчиде жаңылыктар
10:07 Реклама,анонс
10:10 Биринчиде музыка
10:20 Коомдук пикир
10:30 Радиокүзөт
10:38 Реклама,анонс
10:40 Маанилүү маек
11:00 Биринчиде жаңылыктар
11:07 Маанилүү маек
11:27 Реклама,анонс
11:30 Новости на Биринчи радио
11:40 Биринчиде музыка
11:45 Дүйнөлүк жаңылыктар
11:50 Коомдук пикир
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:10 Радиоклиника
13:00 Кыргызстан
13:05 Новости на Биринчи радио
14:00 Кытай Терезеси
15:00 Биринчиде жаңылыктар
15:10 Зарубежные новости
15:16 Радиокүзөт
15:26 Биринчиде музыка
15:30 Түркия үнү
16:00 Точка зрения
16:57 Реклама,анонс
17:00 Кыргызстан
18:00 Кыргызстан
18:30 Негизги маселе
19:00 Биринчиде жаңылыктар
19:05 Негизги маселе
19:30 Жер жана адам
20:00 Күн жыйынтыгы азыр эфирде
20:40 Билим жолу
21:00 Итоги дня
21:30 Инсанат
22:20 Точка зрения
23:17 Реклама,анонс
23:19 Биринчиде музыка
23:58 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни