Спортчулар жабык имараттагы Азия оюндарынан кайтып келишти