Анонс: Тоолуктардын ток шоусу. Жакында 13 Янв, 2017 8623

Акылы менен накылы бирге ашталат. Ата жолу, эне адеби сакталат. Кадимкиден канат керип жакында, Тоолуктардын ток шоусу башталат!