Биз экөөбүз

Элге кеңири белгилүү болгон маданий жана коомдук инсандардын жубайлары менен биргеликтеги маектери. Алар бирге жашаган турмушундагы жубайлык мамилелери, турмуштук кырдаалдардагы ийгилик-кемчилдиктери, бактылуу үй-бүлөлүк турмушу тууралуу бөлүшүшөт.

Жаңылыктар