Тагдыр тамчылары

“Канча адам болсо, ошончо тагдыр бар” дегендей, адам тагдырлары тууралуу, оор тагдырларын жеңип чыккан эрки бекем инсандар тууралуу жана түрдүү тагдырларды баяндаган көркөм текст аркылуу чагылдырат.